มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile จังหวัดร้อยเอ็ด

สนุกกับอดีต สุดขีดเรื่องปัจจุบัน ตามทันอนาคต

“มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile” นำเสนอชุดนิทรรศการใหม่ล่าสุด “อัจฉริยภาพตัวตนคนอีสาน” ทีจะเดินทางไปจัดแสดงทั่วประเทศ เล่าถึงประวัติศาสตร์ของอีสานผ่านรูปแบบนิทรรศการที่ทันสมัยในตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ 4 ตู้
 
  • ตู้ที่ 1 จั๊งซี่ละอีสาน เล่าถึงภูมิประเทศของภาคอีสาน
  • ตู้ที่ 2 หม่องนี้ดีคัก เล่าถึงอาหารการกินอีสาน
  • ตู้ที่ 3 ฮีตสิบสองคองสิบสี่ เล่าถึงฮีต มาจากคำว่าจารีต หมายถึงสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณีที่ดีงาม
  • ตู้ที่ 4 ออนซอนอีสาน เล่าถึงอีสานในยุคก่อนประวัติศาสตร์
 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่จะหมุนเวียนมาให้ร่วมสนุกอีกมากมาย 
 
 
 
 
พบกับ “มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile” ชุด “อัจฉริยภาพตัวตนคนอีสาน”  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
 

ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2557

 

ชมฟรี!!

 

วันและเวลาทำการ : เปิดทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. ปิดวันเสาร์และวันอาทิตย์
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 043-569-340, 086-054-4590 หรือ www.facebook.com/musemobile

วันที่แก้ไขล่าสุด : 6 พฤศจิกายน 2558