“Muse Mobile มิวเซียมติดล้อ” จังหวัดบุรีรัมย์

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์แนวคิดใหม่ ณ กรุงเทพมหานคร มุ่งหวังที่จะสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงกับการให้บริการแหล่งเรียนรู้ภายใต้รูปแบบ Discovery Museum ซึ่งเป็นสถานที่ ที่เปิดโอกาสให้คนไทยได้สนุกกับการเรียนรู้ ร่วมกันค้นหาตัวตน ค้นพบคนไทย ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ในอนาคต พร้อมต่อยอดแนวคิดนี้เป็นคาราวาน Muse Mobile หรือ “มิวเซียมติดล้อ” ออนทัวร์ทั่วเมืองไทย สร้างพื้นที่ของการเรียนรู้แบบใหม่สู่เด็กและเยาวชนด้วยพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจในบ้านเกิด พร้อมกระตุ้นท้องถิ่นร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และขณะนี้...
ได้เคลื่อนล้อมาจ่อคิวอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เรียบร้อยแล้ว

“มิวเซียมติดล้อ  Muse Mobile” จัดทำนิทรรศการเคลื่อนที่ จำนวน  3 ชุด โดยชุดที่ 1 ชื่อนิทรรศการ “เรียงความประเทศไทย ฉบับย่อ” ดำเนินการจัดแสดงมาแล้ว 18 จังหวัด ปัจจุบันจัดแสดง ณ จังหวัดตราด และชุดที่  ชื่อ “ฮู้จักเพื่อนไทย เข้าใจตัวตน คนอีสาน” จัดแสดงมาแล้ว 7 จังหวัด ปัจจุบันจัดแสดง  ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ และชุดที่ 3 ซึ่งเป็นชุดใหม่ล่าสุด ในชื่อชุดนิทรรศการ “อัจฉริยภาพตัวตนคนอีสาน” โดยเล่าถึงประวัติศาสตร์ของอีสาน ผ่านรูปแบบนิทรรศการที่ทันสมัยในตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ โดยมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในรูปแบบของนิทรรศการและกิจกรรมที่มีความทันสมัย รองรับการเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานและเพลิดเพลิน  ต่อยอดองค์ความรู้สู่ทุกภูมิภาค และมุ่งตรงเข้าหาเด็ก เยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้รับความร่วมมือในการดำเนินโครงการนี้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยตั้งเป้าหมายการสัญจรของ “Muse Mobile มิวเซียมติดล้อ” จะเป็นต้นแบบของการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ใหม่ให้เกิดในสังคมไทย อันจะนำมาซึ่งการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป  

 

                พบกับ “Muse Mobile มิวเซียมติดล้อ” ณ ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
                ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2559

                วันและเวลาทำการ : เปิดทุกวันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. ปิดวันอาทิตย์และวันจันทร์

                การให้บริการเป็นหมู่คณะ : จองรอบเข้าชม จัดแบ่งกลุ่ม/รอบ ไม่เกิน 100 คน

                ใช้เวลาเข้าชมนิทรรศการและ ทำกิจกรรม ประมาณ 90 นาที

                สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: โทร. คุณณัฐฐา โมนะ  โทร :  086-054-4590

วันที่แก้ไขล่าสุด : 5 ตุลาคม 2559