Area for Rent

วงเวียนสนามหญ้าด้านหน้าอาคารมิวเซียมสยาม จุดหมายปลายทางแห่งใหม่บนเกาะรัตนโกสินทร์ โดดเด่นด้วยประติมากรรม “รุ้ง” ที่สื่อความหมายถึงการเดินทางเพื่อเรียนรู้และค้นหาประวัติศาสตร์

 • ขนาดพื้นที่
 • 700 ตารางเมตร
 • ประโยชน์ใช้สอย
 • การฉายภาพยนตร์ งานเลี้ยง งานเปิดตัวสินค้า การถ่ายโฆษณา
 • จำนวนคน
 • รองรับผู้ร่วมงานได้มากถึง 200 คน
 • อัตราค่าเช่า/วัน
 • 60,000 บาท

อัฒจันทร์กลางแจ้งบนสนามหญ้าที่แฝงด้วยความหมายแห่งความอุดมสมบูรณ์ เกิดเป็นพื้นที่สำหรับ “ปลูก” ความคิดใหม่ๆ ในการจัดกิจกรรมที่ไม่วาจะเลือกสรรมุมใดก็ดูไม่ซ้ำรอยใครเหมาะสำหรับกิจกรรมหลากรูปแบบ

 • ขนาดพื้นที่
 • 1,600 ตารางเมตร
 • ประโยชน์ใช้สอย
 • การแสดง คอนเสิร์ต ฉายภาพยนตร์ งานเลี้ยง เปิดตัวสินค้า และกิจกรรม
 • จำนวนคน
 • รองรับผู้ร่วมงานได้มากถึง 1,000 คน
 • อัตราค่าเช่า/วัน
 • 60,000 บาท

ลานกว้างที่โดดเด่นด้วยองค์ประกอบของพื้นลานที่ปูเป็นลวดลาย “คนกบแดง” และมีฉากหลังเป็นอาคารโบราณสถาปัตยกรรมยุโรปสไตล์นีโอคลาสสิกในสมัยรัชการที่ 6 ลานนี้จะสวยงามมากในเวลากลางคืน เมื่อมีอาคารเป็นฉากของงาน

 • ขนาดพื้นที่
 • 670 ตารางเมตร
 • ประโยชน์ใช้สอย
 • การแสดง งานเลี้ยงฉลองงานออกร้าน เปิดตัวสินค้า
 • จำนวนคน
 • รองรับผู้ร่วมงานได้มากถึง 500 คน
 • อัตราค่าเช่า/วัน
 • 60,000 บาท

ลานปูนในบริเวณพื้นที่โล่งกว้างที่แลเห็นสนามหญ้า พร้อมซุ้มนิทรรศการโครงเหล็กโค้งสีขาวซ่อนตัวอยู่ในแนวร่มไม้

 • ขนาดพื้นที่
 • 700 ตารางเมตร
 • ประโยชน์ใช้สอย
 • จัดนิทรรศการกลางแจ้ง กิจกรรมออกร้าน งานเลี้ยง และกิจกรรมสร้างสรรค์
 • จำนวนคน
 • รองรับผู้ร่วมงานได้มากถึง 200 คน
 • อัตราค่าเช่า/วัน
 • 30,000 บาท

ห้องขนาดกลางและเล็กที่มีช่องประตูเชื่อมถึงกันภายในอาคารมิวเซียมสยาม ตอบรับทุกความต้องการในการจัดกิจกรรม

 • ขนาดพื้นที่
 • 160 ตารางเมตร
 • ประโยชน์ใช้สอย
 • จัดนิทรรศการ งานแสดงผลงานศิลปะ อบรม ประชุมสัมมนา กิจกรรสร้างสรรค์
 • จำนวนคน
 • รองรับผู้ร่วมงานได้มากถึง 50 – 80 คน
 • อัตราค่าเช่า/วัน
 • 30,000 บาท

อาคารกระจกชั้นเดียวแยกจากอาคารนิทรรศการซ่อนตัวอยู่ในแนวร่มไม้ใหญ่ บรรยากาศร่มรื่นผ่อนคลาย

 • ขนาดพื้นที่
 • 216 ตารางเมตร
 • ประโยชน์ใช้สอย
 • จัดนิทรรศการ งานแสดงผลงานศิลปะ อบรม ประชุมสัมมนา กิจกรรสร้างสรรค์
 • จำนวนคน
 • รองรับผู้ร่วมงานได้มากถึง 150 คน
 • อัตราค่าเช่า/วัน
 • 35,000-50,000 บาท

อาคารกระจกใสเปิดโล่งรับแสงธรรมชาติเห็นพื้นที่สีเขียวของลานอัฒจันทร์กลางแจ้งช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย เหมาะเป็นสถานที่นั่งทำงาน ประชุมอบรม หรือกิจกรรมกลุ่มเล็ก

  • • ห้องนันทนาการ 101


 • ขนาดพื้นที่
 • 44 ตารางเมตร
 • จำนวนคน
 • รองรับผู้ร่วมประชุมได้มากถึง 20 ท่าน
 • อัตราค่าเช่า/วัน
 • 10,000 บาท
  • • ห้องนันทนาการ 102


 • ขนาดพื้นที่
 • 30 ตารางเมตร
 • จำนวนคน
 • รองรับผู้ร่วมประชุมได้มากถึง 10 ท่าน
 • อัตราค่าเช่า/วัน
 • 5,000 บาท
  • • ห้องนันทนาการ 103


 • ขนาดพื้นที่
 • 30 ตารางเมตร
 • จำนวนคน
 • รองรับผู้ร่วมประชุมได้มากถึง 10 ท่าน
 • อัตราค่าเช่า/วัน
 • 5,000 บาท
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน