ห้องคลังความรู้

ความเป็นมา

การเรียนรู้จากนิทรรศการอาจจุดประกายให้ผู้เข้าชมโดยเฉพาะ เยาวชน มีความสนใจจะต่อยอดองค์ความรู้ ที่ได้รับมาจากการ ชมนิทรรศการ ณ "มิวเซียมสยาม" ดังนั้น "สถาบันพิพิธภัณฑ์ การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)" จึงจัดตั้ง “ห้องคลังความรู้” ให้เป็น ที่รวบรวมองค์ความรู้ ด้วยสื่อที่หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้ การค้นคว้าฐานองค์ความรู้ที่อาจจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการ สืบค้นในด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยา และ ศาสตร์ความรู้ในด้านอื่นๆ
 
นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เห็นมุมมองด้านพิพิธภัณฑ์ ในต่างประเทศด้วยการสรรหาสื่อในรูปแบบ เช่น DVD ภาพยนตร์ บทความ นวนิยาย ฯลฯ ที่อาจสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ เห็นความสำคัญ ต่อพิพิธภัณฑ์มากขึ้น

การจัดการสารสนเทศ

การจัดเก็บเอกสารใช้ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (LC) โดยจะ เน้นเนื้อหาในหมวดพิพิธภัณฑ์ (A) ประวัติศาสตร์ (D) รวมทั้ง หนังสือเด็ก และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ รวมเนื้อ หาทรัพยากรมากกว่า 4,000 รายการ

 

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09.30 - 17.30 น. ปิด วันอาทิตย์

ที่ตั้ง

"ห้องคลังความรู้" ชั้น 2 อาคารสำนักงาน สถาบันพิพิธภัณฑ์ การเรียนรู้แห่งชาติ เลขที่ 4 ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพ 10230

โทรศัพท์ 02-255-2777 ต่อ 201

โทรสาร 02-225-2775

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน