ห้องคลังโบราณวัตถุและปฏิบัติการ

ความเป็นมา

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) สำนึกอย่าง เต็มเปี่ยมว่าคลังโบราณวัตถุจะต้องไม่ใช่ห้อง เก็บของที่รอการ ถูกลืม หากแต่เป็นห้องเรียนที่มีชีวิต และจะต้องพัฒนาเป็น คลังเปิด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ การเรียนรู้แบบจับต้องได้ (Hands On) และการเรียนรู้จากโบราณวัตถุ ต่อยอดองค์ความ รู้เดิม

 

พบกับ

  1. การอบรม "การอนุรักษ์เชิงป้องกัน"
  2. การจัดทำทะเบียนโบราณวัตถุตามมาตรฐานสากล และการ ใช้สื่อสารสนเทศในการทำทะเบียน โดยร่วมมือกับ NECTEC
  3. ศูนย์อนุรักษ์เชิงป้องกันและให้คำแนะนำสำหรับพิพิธภัณฑ์เครือข่าย

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.

ที่ตั้ง

"ห้องคลังโบราณวัตถุ" ชั้น 1 อาคารสำนักงาน สถาบันพิพิธภัณฑ์ การเรียนรู้แห่งชาติ เลขที่ 4 ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพ 10230

โทรศัพท์ 02-255-2777 ต่อ 201

โทรสาร 02-225-2775

ห้องคลังโบราณวัตถุและปฏิบัติการ

ความเป็นมา

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) สำนึกอย่าง เต็มเปี่ยมว่าคลังโบราณวัตถุจะต้องไม่ใช่ห้อง เก็บของที่รอการ ถูกลืม หากแต่เป็นห้องเรียนที่มีชีวิต และจะต้องพัฒนาเป็น คลังเปิด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ การเรียนรู้แบบจับต้องได้ (Hands On) และการเรียนรู้จากโบราณวัตถุ ต่อยอดองค์ความ รู้เดิม

 

พบกับ

  1. การอบรม "การอนุรักษ์เชิงป้องกัน"
  2. การจัดทำทะเบียนโบราณวัตถุตามมาตรฐานสากล และการ ใช้สื่อสารสนเทศในการทำทะเบียน โดยร่วมมือกับ NECTEC
  3. ศูนย์อนุรักษ์เชิงป้องกันและให้คำแนะนำสำหรับพิพิธภัณฑ์เครือข่าย

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.

ที่ตั้ง

"ห้องคลังโบราณวัตถุ" ชั้น 1 อาคารสำนักงาน สถาบันพิพิธภัณฑ์ การเรียนรู้แห่งชาติ เลขที่ 4 ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพ 10230

โทรศัพท์ 02-255-2777 ต่อ 201

โทรสาร 02-225-2775

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน