ข่าวสารของทุกระบบ

มิวเซียมสยาม ขอเชิญเพื่อนๆ ร่วมตอบแบบสอบถาม

 8 กรกฎาคม 2564

การได้รับประโยชน์จากของเว็บไซต์ Museum Siam ประจำปี 2564

มิวเซียมสยาม พร้อมกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง

 15 มิถุนายน 2564

ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน เป็นต้นไป

ข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตร MRT ทุกประเภท รับสิทธิพิเศษสมัครบัตร Muse Member ของมิวเซียมสยามได้ฟรี!

 19 มีนาคม 2564

ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2564 ณ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรมิวเซียมสยาม

 

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน