วัน

- วัน -

เดือน

- เดือน -

ปี

- ปี -

ข่าวสารของมิวเซียมสยาม

เปิดตัวหนังสือ "รอบเกาะ The Rattanakosin Island Guide book"

 17 ตุลาคม 2562

เรียนรู้เกาะรัตนโกสินทร์ในมุมมองใหม่ ผ่าน 20 เส้นทางท่องเที่ยวหลากหลายกว่า 200 แห่ง ที่จะทําให้คุณเห็นทุกมิติของหัวใจเมืองหลวงซึ่งเปี่ยมด้วยชีวิตชีวา