วัน

- วัน -

เดือน

- เดือน -

ปี

- ปี -

ข่าวสารของมิวเซียมสยาม

เก็บตกกิจกรรม "ทอดน่องท่อง 3 ย่าน"

 16 ธันวาคม 2562

กิจกรรมประกอบนิทรรศการ “พระนคร on the Move”

คณะผู้บริหารมิวเซียมสยาม้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ระบบขนส่งมวลชน

 22 พฤศจิกายน 2562

ระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ณ สถานีสนามไชย กรุงเทพมหานคร

มิวเซียมสยาม ชวนมูฟออนกับนิทรรศการหมุนเวียนชุดใหม่ “พระนคร ออน เดอะ มูฟ”

 22 พฤศจิกายน 2562

ปลุกกระแสพื้นที่ย่าน “สามยอด-วังบูรพา-พาหุรัด” เรียนรู้อดีตของศูนย์กลางความเจริญของกรุงเทพฯ ในช่วงเปลี่ยนผ่าน จากสังคมจารีต สู่โลกสมัยใหม่แบบตะวันตก