ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.ndmi.or.th
 • ประเภท:
 • org
 •    ขนาด:

 • Warning: filesize(): stat failed for https://www.museumsiam.org/ in C:\Apache24\htdocs\m\new-event-notice-all.php on line 151
  0 bytes
 • MB
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายสื่อสารและการตลาด
 • ประเภท:
 • pdf
 •    ขนาด:

 • Warning: filesize(): stat failed for https://www.museumsiam.org/upload/content_59/2017_11/1511772381_9346.pdf in C:\Apache24\htdocs\m\new-event-notice-all.php on line 151
  0 bytes
 • MB
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรม Noise market
 • ประเภท:
 • pdf
 •    ขนาด:

 • Warning: filesize(): stat failed for https://www.museumsiam.org/upload/content_59/2017_10/1508810602_9999.pdf in C:\Apache24\htdocs\m\new-event-notice-all.php on line 151
  0 bytes
 • MB
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมเผยแพร่ส่งเสริมความรู้
 • ประเภท:
 • pdf
 •    ขนาด:

 • Warning: filesize(): stat failed for https://www.museumsiam.org/upload/content_59/2017_10/1508810580_9889.pdf in C:\Apache24\htdocs\m\new-event-notice-all.php on line 151
  0 bytes
 • MB
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมมิวเซียมติดล้อ
 • ประเภท:
 • pdf
 •    ขนาด:

 • Warning: filesize(): stat failed for https://www.museumsiam.org/upload/content_59/2017_10/1508810517_8060.pdf in C:\Apache24\htdocs\m\new-event-notice-all.php on line 151
  0 bytes
 • MB
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ Night at the Museum
 • ประเภท:
 • pdf
 •    ขนาด:

 • Warning: filesize(): stat failed for https://www.museumsiam.org/upload/content_59/2017_10/1507618346_2621.pdf in C:\Apache24\htdocs\m\new-event-notice-all.php on line 151
  0 bytes
 • MB
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม-1
 • ประเภท:
 • pdf
 •    ขนาด:

 • Warning: filesize(): stat failed for https://www.museumsiam.org/upload/content_59/2017_09/1506494491_6922.pdf in C:\Apache24\htdocs\m\new-event-notice-all.php on line 151
  0 bytes
 • MB
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ส่วนงานมิวเซียมสยาม
 • ประเภท:
 • pdf
 •    ขนาด:

 • Warning: filesize(): stat failed for https://www.museumsiam.org/upload/content_59/2017_09/1506409204_8906.pdf in C:\Apache24\htdocs\m\new-event-notice-all.php on line 151
  0 bytes
 • MB
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561
 • ประเภท:
 • pdf
 •    ขนาด:

 • Warning: filesize(): stat failed for https://www.museumsiam.org/upload/content_59/2017_09/1505969507_8191.pdf in C:\Apache24\htdocs\m\new-event-notice-all.php on line 151
  0 bytes
 • MB