ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.ndmi.or.th
 • ประเภท:
 • org
 •    ขนาด:
 • 0 bytes
 • MB
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายสื่อสารและการตลาด
 • ประเภท:
 • pdf
 •    ขนาด:
 • 0 bytes
 • MB
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรม Noise market
 • ประเภท:
 • pdf
 •    ขนาด:
 • 0 bytes
 • MB
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมเผยแพร่ส่งเสริมความรู้
 • ประเภท:
 • pdf
 •    ขนาด:
 • 0 bytes
 • MB
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมมิวเซียมติดล้อ
 • ประเภท:
 • pdf
 •    ขนาด:
 • 0 bytes
 • MB
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ Night at the Museum
 • ประเภท:
 • pdf
 •    ขนาด:
 • 0 bytes
 • MB
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม-1
 • ประเภท:
 • pdf
 •    ขนาด:
 • 0 bytes
 • MB
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ส่วนงานมิวเซียมสยาม
 • ประเภท:
 • pdf
 •    ขนาด:
 • 0 bytes
 • MB
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561
 • ประเภท:
 • pdf
 •    ขนาด:
 • 0 bytes
 • MB

 

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน