WHEN

22 สิงหาคม 2565
00:00 - 00:00

นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ พร้อมคณะเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติด้านพิพิธภัณฑ์ ครั้งที่ 26 โดยสภาพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 21-26 สิงหาคม 2565 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเชค โดยในปีนี้สภาพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศได้ชูประเด็นหลักเรื่องพลังของการทำงานงานด้านพิพิธภัณฑ์ต่อบทบาทการทำงานร่วมกับชุมชนและสังคม ความยืดหยุ่นและการพัฒนางานพิพิธภัณฑ์อย่างยั่งยืน มุมมองวิสัยทัศน์ของผู้บริหารงานพิพิธภัณฑ์ และการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ พร้อมคณะเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติด้านพิพิธภัณฑ์ ครั้งที่ 26 โดยสภาพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 21-26 สิงหาคม 2565 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเชค โดยในปีนี้สภาพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศได้ชูประเด็นหลักเรื่องพลังของการทำงานงานด้านพิพิธภัณฑ์ต่อบทบาทการทำงานร่วมกับชุมชนและสังคม ความยืดหยุ่นและการพัฒนางานพิพิธภัณฑ์อย่างยั่งยืน มุมมองวิสัยทัศน์ของผู้บริหารงานพิพิธภัณฑ์ และการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่แก้ไขล่าสุด : 22 สิงหาคม 2565

 

 

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน