WHEN

8 กรกฎาคม 2564
00:00 - 00:00

มิวเซียมสยาม ขอเชิญเพื่อนๆ ร่วมตอบแบบสอบถามการได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์ของ Museum Siam  ประจำปี 2564


 


คลิก !!!


https://corexmsylffc4hzzcr53.qualtrics.com/jfe/form/SV_1Cb9O6KVOmp5Ueq


หรือตอบคำถามโดยการสแกนผ่าน QR code


 


ลุ้นรับฟรี Tops Gift Card จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 500 บาท


 


*ผู้ตอบแบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์มีสิทธิ์ลุ้นรับของที่ระลึก


สามารถร่วมตอบแบบสอบถามได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และจะทำการสุ่มจับรายชื่อผู้โชคดี พร้อมกับประกาศรายชื่อภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2564

มิวเซียมสยาม ขอเชิญเพื่อนๆ ร่วมตอบแบบสอบถามการได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์ของ Museum Siam  ประจำปี 2564


 


คลิก !!!


https://corexmsylffc4hzzcr53.qualtrics.com/jfe/form/SV_1Cb9O6KVOmp5Ueq


หรือตอบคำถามโดยการสแกนผ่าน QR code


 


ลุ้นรับฟรี Tops Gift Card จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 500 บาท


 


*ผู้ตอบแบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์มีสิทธิ์ลุ้นรับของที่ระลึก


สามารถร่วมตอบแบบสอบถามได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และจะทำการสุ่มจับรายชื่อผู้โชคดี พร้อมกับประกาศรายชื่อภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2564

วันที่แก้ไขล่าสุด : 8 กรกฎาคม 2564

 

 

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน