WHEN

18 พฤศจิกายน 2563 - 31 กรกฎาคม 2564
11:00 - 23:59

3 ปีมาแล้วที่เราดำเนินงาน Museum Core หรือโครงการเผยแพร่สาระความรู้ออนไลน์บนจุดยืนที่ต้องการดึงอดีตมาสนทนากับปัจจุบัน ทำความรู้จัก Museum Core ได้ที่ https://www.museumsiam.org/da-category-gray.php?MID=3&CID=177


 


เรารู้ว่าประเทศนี้มีคนที่มีความรู้ มีประสบการณ์ ฝีมือการเขียน และมีมุมมองที่แตกต่างหลากหลาย


จึงอยากชวนคุณมาช่วยคิดช่วยเขียน แชร์และส่งต่อความรู้เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ไปกับมิวเซียมสยาม


 เรื่องแบบไหนที่เราสนใจ

ประวัติศาสตร์ :  เหตุการณ์หรือแง่มุมประวัติศาสตร์ที่สนทนากับปัจจุบันได้ ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์โลก รัฐ ท้องถิ่น


                     ประวัติศาสตร์ระยะใกล้ ประวัติศาสตร์ที่กำลังก่อร่าง


ผู้คน : เรื่องราวของผู้คนร่วมสมัย ผู้คนที่อยู่ต่างเวลา ต่างถิ่นที่ ต่างวัฒนธรรม


 


วัฒนธรรม : เรื่องเกี่ยวกับความแตกต่างหลากหลาย  ความหมายของวัฒนธรรมทั้งวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุและวิถีชีวิต


 


โอกาสนี้เป็นของทุกคน

ไม่จำกัดว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นเป็นมือใหม่หัดเขียน หรือเป็นนักเขียนมานาน เราอยากให้คุณได้เขียนถ่ายทอดออกมาให้คนอื่นๆ รับรู้ 


 


เริ่มเมื่อไหร่?

เราเปิดรับแบบไม่จำกัดจำนวนต้นฉบับ (ส่งได้มากกว่า 1 ครั้ง) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 


หากผลงานของคุณผ่านการคัดเลือกจะมีค่าตอบแทนต้นฉบับ และได้รับการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของมิวเซียมสยาม


ส่งต้นฉบับพร้อมรูปประกอบบทความ ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ


แล้วส่งมาที่ yupaporn@ndmi.or.th ระบุหัวข้อว่า ‘ส่งต้นฉบับ Museum Core’


 


ข้อกำหนดที่ผู้เขียนควรรู้

ต้นฉบับ

- เนื้อหาความยาว 2-3 หน้ากระดาษ A4 Font Cordia UPC 16pt (เรื่องจบในตอนเดียว หรือจบได้ภายใน 2 ตอน) 


- ภาพประกอบ 2-3 รูป ลักษณะภาพมีความชัดเจน ขนาดไฟล์ไม่น้อยกว่า 2 MB (ภาพที่ใช้ต้องไม่ทำผิดกฎหมายลิขสิทธิ์)


- เนื้อหาของงานเขียนจะต้องไม่โจมตี หรือมีเจตนาให้เกิดความเสียหายแก่ฝ่ายใด หรือบุคคลใด และไม่เป็น ไป เพื่อสร้างความแตกแยกทางการเมือง


- งานเขียนต้องไม่ละเมิดงานเขียนของผู้อื่น และยังไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน


 การส่งต้นฉบับ

- ผู้เขียนสามารถส่งต้นฉบับได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564  (สามารถส่งงานเขียนได้มากกว่า 1 ชิ้น)


ส่งต้นฉบับไฟล์ word และภาพประกอบ หรือลิงก์ไฟล์ มาที่ yupaporn@ndmi.or.th


 


 การคัดเลือก


- คณะกรรมการมิวเซียมสยามจะอ่านคัดเลือกงานเขียนทุก 2 สัปดาห์ และแจ้งผลผ่านทางอีเมล โดยมีบรรณาธิการงานเขียนของคุณก่อนเผยแพร่ต่อไป


 ค่าตอบแทน

- งานเขียนที่ผ่านการคัดเลือก ผู้เขียนจะได้รับค่าตอบแทนต้นฉบับ (ชิ้นละ 2,000 บาท)


 การเผยแพร่

- ข้อเขียนที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของมิวเซียมสยาม


- มิวเซียมสยามสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้กำหนดช่วงเวลาการเผยแพร่


- ผู้เขียนสามารถแชร์บทความได้หลังจากบทความได้เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือเพจเฟซบุ๊กของมิวเซียมสยาม


- มิวเซียมสยามจะระงับการเผยแพร่ หากพบการละเมิดสิทธิในส่วนของข้อเขียน และ/หรือภาพประกอบ