WHEN

14 กันยายน 2563 - 24 กันยายน 2563
12:30 - 15:20
มิวเซียมสยาม

TICKET

ฟรี

Museum inFocus 2020
Special !!!!
 
ขอเชิญผู้สนใจร่วมการบรรยายวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ ในประเด็นมรดกวัฒนธรรมและความคิดความอ่านในการทำงานคิวเรชั่น
 
24 กันยายน 2563
 
12:30      ลงทะเบียน
 
13:00      Muse Talk: พิพิธภัณฑ์กับการรักษามรดกวัฒนธรรม: เรียนรู้จากนานาประเทศ
              คุณวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการสถาบันบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
 
15:00      พักรับประทานอาหารว่าง
 
15:20      Round Table: ภัณฑารักษ์ อ่านอะไร?
              คุณกฤติยา กาวีวงศ์ ภัณฑารักษ์ และผู้อำนวยการหอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน
              คุณกิตติมา จารีประสิทธิ์ ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม
 
ณ ห้องคลังความรู้ มิวเซียมสยาม ลงทะเบียน ฟรี!!! ที่ https://bit.ly/33aC43F
 

วันที่แก้ไขล่าสุด : 14 กันยายน 2563

 

 

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน