ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 2 อาคารไม้ชั้น 2 กรมที่ดิน ถนนพระพิพิธ พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
0-2222-6131-40 ต่อ 357
-
http://www.dol.go.th

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์
09:00 - 16:00

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

พิพิธภัณฑ์กรมที่ดินเป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงสิ่งของ รวมทั้งเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่มีคุณค่าทางประวัติสาสตร์ของกรมที่ดิน นับแต่ปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงมีพระบรมราชโองการ ประกาศตั้งกรมทะเบียนที่ดินขึ้นโอยให้อยู่ในสังกัดกระทรวงเกษตราธิการ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ร.ศ.120 (พ.ศ.2444) พิพิธภัณฑ์กรมที่ดินจัดแสดง อาทิ มณฑปประดิษฐานพระคันธาราษฎร์,โต๊ะเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ,แบบพิมพ์โฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยถึงปัจจุบัน,,กล้องรังวัดยุคอดีตถึงปัจจุบัน,อุปกรณ์เครื่องมืองานรังวัดต่างๆ,ตราประจำตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน ฯลฯ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

เอกสารหลัก ฐานอ้างอิง ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ของกรมที่ดิน นับแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และเครื่องคำนวณแบบใช้มือหมุน

วันที่แก้ไขล่าสุด : 10 มีนาคม 2559

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล