ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

81/1 ถนนหน้าค่าย รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57100
0-5371-3349
-
http://www.oubkhammuseum.com

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์
08:00 - 17:00

ค่าเข้าชม

คนไทย เด็ก 50 บาท ผู้ใหญ่ 100 บาท ,ชาวต่างชาติ เด็ก 100 บาท,ผู้ใหญ่ 200 บาท ยกเว้น/ลดค่าเข้าชมเป็นกรณีพิเศษกรณีนักเรียน นักศึกษา เข้าชมเป็นหมู่คณะ จดหมายอนุญาต/โทรศัพท์แจ้งการนัดหมายก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา 10 วัน

ประวัติความเป็นมา

เมื่อประมาณ 20 กว่าปีที่ผ่านมาอาจารย์จุลศักดิ์ สุริยะไชย ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ได้ไปพบเห็นชาวต่างชาติเข้ามาที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายกว้านซื้อของเก่า เช่น ผ้าโบราณ เครื่องประดับ เครื่องเงิน เครื่องเขิน ไปเป็นจำนวนมาก อาจารย์จึงมีความคิดที่จะเริ่มเก็บสะสมของพวกนี้ไว้ เนื่องจากเกรงว่าของจะหมดไปจากประเทศไทย อนุชนรุ่นหลังต้องตามไปศึกษาหาดูของเหล่านี้ที่ต่างประเทศ อาจารย์จึงได้รวบรวมสะสมสิ่งของ ข้าวของเครื่องใช้ของชาวล้านนา เจ้าฟ้า เจ้านาง แล้วเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์อูบคำมาตั้งแต่ พ.ศ.2540 เป็นต้นมา โดยคำว่า อูบคำนั้นเป็นชื่อที่มาจาก ‘อูบทองคำ’ ที่อาจารย์จุลศักดิ์ ได้รับเป็นมรกดตกทอดจากบิดา ซึ่งสืบเชื้อสายจากพระยาสุลวฤาชัย (หนานทิพย์ช้าง) เจ้านครลำปาง (พ.ศ.2275-2301) และใช้ชื่อดังกล่าวต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน
ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการถาวร อาทิ วิถีชีวิต กลุ่มชนเผ่า จัดแสดงวัตถุสะสม เช่น โบราณวัตถุ และชิ้นพิเศษ คือบัลลังก์เจ้าฟ้าเมืองไต เป็นไม้แกะสลักอย่างอ่อนช้อยสวยงาม ปิดทองเหลืองอร่าม อายุกว่า 300 ปี เก็บรักษาไว้ในคุ้มเจ้าฟ้า ซึ่งเจ้าของพิพิธภัณฑ์บอกว่ามีเพียงชิ้นเดียวในโลกที่มีสภาพสมบูรณ์

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

อาจารย์จุลศักดิ์ สุริยะไชย เจ้าของพิพิธภัณฑ์

วันที่แก้ไขล่าสุด : 10 มีนาคม 2559

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล