ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 93 หมู่ 5 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170
0-2482-2013-15
0-2482-2013-15 ต่อ 116
http://www.nfat.org

วันและเวลาทำการ

เสาร์
13:00 - 15:00

ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย

1. บุคคลทั่วไป
2. นักท่องเที่ยวในประเทศนักเรียนระดับประถมศึกษา
3. นักวิชาการ
4. นักเรียนระดับอุดมศึกษา
5. ศิลปิน

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม จดหมายขออนุญาต / โทรแจ้งการนัดหมายก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา 7 วันทำการ

ประวัติความเป็นมา

หอภาพยนตร์แห่งชาติ ได้เลือกอาคารโรงถ่ายภาพยนตร์เสียงกรุงศรีของพี่น้องตระกูล ‘วสุวัต’ ผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมภาพยนตร์สำคัญของประเทศ เป็นต้นแบบในการสร้าง อาคารพิพิธภัณฑ์ นอกจากเป็นอาคารโรงถ่ายภาพยนตร์เสียงมาตรฐานแห่งแรกของประเทศแล้ว ยังเป็นอาคารที่มีความงดงามสมบูรณ์ทางสถาปัตยกรรมการออกแบบโดย โปรเฟสเซอร์ อี มันเฟรดี สถาปนิกชาวอิตาลี ซึ่งเข้ารับราชการอยู่ในกรมศิลปกร ก่อสร้างสำเร็จและเปิดใช้เมื่อพ.ศ.2478 อยู่กลางทุ่งบางกะปิ ริมถนนกรุงเทพ-สมุทรปราการ ซึ่งต่อมาคือบริเวณปากซอยอโศก ถนนสุขุมวิท
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย จัดแสดงนิทรรศการชีวประวัติบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวงการภาพยนตร์ของประเทศไทย เช่น พระเจ้าบรมวงศ์หรือรัตน์ เปสตันยี ประวัติและวิวัฒนาการ หนึ่งศตวรรษภาพยนตร์ในประเทศไทย การละเล่น หนังตะลุง หนังใหญ่ ถ้ำมอง การกำเนิด ภาพยนตร์ในประเทศไทย เรื่อยมาจนถึงมุมมองของภาพยนตร์ไทยในปัจจุบัน ผลงานศิลปะ จัดแสดงภาพ

โปสเตอร์ ใบปิดหนังและแผ่นเสียงภาพยนตร์ในยุคเก่า เทคโนโลยีและจักรกลอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ วิวัฒนาการของเครื่องมือต่างๆ จัดแสดงนิทรรศการภาพยนตร์ไทยในรอบร้อยปี โดยจัดแสดงด้วยข้อความ ภาพถ่าย ภาพเขียน หุ่นจำลอง เสียง วัตถุสิ่งของ วีดีทัศน์ โดยจัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับมหรสพของไทยที่มีมาก่อน-
ภาพยนตร์ ควบคู่ ไปกับการละเล่นของชาวตะวันตก เช่น ตะเกียงวิเศษ ก่อนจะพัฒนามาเป็นถ้ำมอง เรื่อยมาจนถึงเรื่องคนไทยที่ได้ชมภาพยนตร์ครั้งแรกคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จกรุงเบริ์น เมื่อ พ.ศ.2440, การฉายภาพยนตร์ครั้งแรกในสยามเมื่อ 10 มิถุนายน พ.ศ.2440, คนไทยถ่ายภาพยนตร์ครั้งแรก คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าทองแถม ถวัลย์วงศ์ พ.ศ.2433, การจัดตั้งโรงภาพยนตร์ถาวรแห่งแรกคือโรงหนังญี่ปุ่น เมื่อ พ.ศ.2448 เป็นต้น
หอเกียรติยศ จัดตกแต่งเป็นฉากการถ่ายทำภาพยนตร์ไทยที่สำคัญ เช่น เรื่องโรงแรมนรก,แม่นาคพระโขนง,กล่อง,ตลก 69,หุ่นมิตร ชัยบัญชา ในฉากสุดท้ายของชีวิต เป็นต้น รวมถึงส่วนของนิทรรศการที่นำเสนอเรื่องราวขั้นตอนต่างๆในการผลิตภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

แผนที่

ภูมิทัศน์โดยรอบ

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

วัตถุจัดแสดง

ภาพถ่ายเก่าโรงภาพยนตร์เสียงศรีกรุง หรือภาพบุคคลผู้มีคุณูประโยชน์ต่อวงการภาพยนตร์ไทย,ฟิล์มภาพยนตร์,เครื่องฉายภาพยนตร์และอุปกรณ์ตัดต่อ เอกสารโบราณ และพระราชบัญญัติภาพยนตร์

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

ตราโรงภาพยนตร์สมัยโบราณ แท่นถ่ายทำภาพยนตร์การ์ตูนของปยุต เงากระจ่าง

การจัดเก็บ

ปัจจุบันมีวัตถุที่ลงทะเบียนแล้วร้อยละ 60

แหล่งเรียนรู้อื่นๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึงไทย,
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครปฐม,
พิพิธภัณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์,
พิพิธภัณฑ์ศาสนาพุทธมณฑล

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

นายอดิศักดิ์ เซ็กรัตน์ สังกัดหอภาพยนตร์แห่งชาติ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

วันที่แก้ไขล่าสุด : 21 มกราคม 2559

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล