ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 18/18 ถนนบางนา – ตราด ตำบลบางโฉลง บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10540
-

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์
08:30 - 16:00

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยคือ การทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ ส่งเสริมการศึกษา งานวิจัยและฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยเฉพาะในส่วนของพิพิธภัณฑ์ความสัมพันธ์ไทย – จีน ซึ่งเป็นนิทรรศการในรูปแบบที่แสดงความรู้เรื่องความสัมพันธ์ไทย – จีน เน้นการจัดแสดงวัตถุทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ไทย – จีน ทั้งที่เป็นของจริงและจำลองมา โดยนำเสนอผ่านกลุ่มของความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ และมีสื่อนำเสนอประกอบ โดยเริ่มจากชั้นล่าง จัดเป็นนิทรรศการ ความสัมพันธ์ไทย – จีน แบ่งออกเป็นซุ้มต่าง ๆ เช่น ซุ้มการทูต เป็นการจัดแสดงเกี่ยวกับการทำเครื่องปั้นดินเผาสมัยสุโขทัย โดยแสดงภาพเตาเผา (จำลอง) และใต้ท้องทะเล นอกจากนี้ยังมีภาพเขียนโดยจิตรกรจีน (เซียะสุย) ซึ่งเขียนภาพทูตไทยที่ไปเข้าเฝ้าจักรพรรดิ์ ไว้ให้ชม
ต่อมาคือ ซุ้มการค้า ที่เราจะได้เห็นรูปแบบของสินค้าจีนที่เข้ามาขายในเมืองสยามในอดีต และยังมีส่วนของรูปแบบสินค้าไทยที่ไปขายยังประเทศจีน นอกจากนี้ยังมีวีดีทัศน์เรื่องของการค้าสี่เส้าให้เราได้ชม ส่วนซุ้มเทคโนโลยี เป็นซุ้มที่จัดแสดงเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีของชาวจีน เราจะได้พบกับเครื่องหีบอ้อย ซึ่งปัจจุบันหาชมได้ยาก แล้วก็ยังมีซุ้มศิลปกรรม เป็นซุ้มที่จัดแสดงเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการผสมผสานศิลปไทยและจีนเข้าด้วยกันในทุกด้าน มีวีดีทัศน์เสนอเรื่องงิ้ว และการถ่ายทอดศิลปะของจีนสู่ไทยไว้แสดงด้วย ทั้งยังมีซุ้มศาสนาและภาพชุดสังคมไทย-จีน ภายใต้พระบรมสมภาร ซุ้มนี้จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย – จีน ด้านศาสนาในนิทรรศการได้ชมการจำลองบางส่วนของวัดเลงเน่ยยี่ และภาพถ่ายวิถีชีวิตของชาวจีน พอขึ้นมายังชั้นสอง ก็จะพบกับนิทรรศการพระบรมโพธิสมภาร ที่มีพระบรมรูปครึ่งพระวรกาย ในฉลองพระองค์ครุย ซึ่งได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างขึ้น โดยมีพันโท นภดล สุวรรณสมบัติ เป็นผู้อำนวยการปั้นหล่อ
ทั้งยังมีในส่วนการจัดแสดงนิทรรศการประวัติที่เกี่ยวกับมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติและจริยาวัตรของหลวงปู่ไต้ฮงโจวซือที่ได้ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ อาทิ เก็บศพไร้ญาติ เป็นต้น กระทั่งได้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในประเทศจีนและขยายมาในประเทศไทย กระทั่งได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติในปัจจุบัน
สถาปัตยกรรมของอาคารจัดนิทรรศการ ที่ออกแบบในลักษณะศิลปะร่วมสมัยระหว่างไทย – จีน ผสมผสานได้อย่างลงตัว โดยเฉพาะบริเวณด้านหลัง ที่มีกลิ่นอายความเป็นไทยที่หน้าจั่วร่วมกับหลังคารูปสี่เหลี่ยมคางหมูได้อย่างลงตัว และยังมีสวนจีนให้ได้เดินชมอีกด้วย

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

งานพิพิธภัณฑ์ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

วันที่แก้ไขล่าสุด : 10 มกราคม 2559

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล
 

 

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน