ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเหมืองแม่เมาะ เลขที่ 801 หมู่ 6 แม่เมาะ แม่เมาะ ลำปาง 52220
0 5425 4930, 0 5425 4934
0 5425 4932
http://maemohmine.egat.co.th/museum/

วันและเวลาทำการ

อังคาร - อาทิตย์
09:00 - 14:00

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

อาคารพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ มีห้องนิทรรศการธรณีวิทยา ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบโรงภาพยนตร์แอนิเมชั่นแบบสามมิติ ซึ่งเราจะได้สาระความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลก จากนั้นจะเป็นส่วนแสดงฟอสซิลพืชและสัตว์ดึกดำบรรพ์ ที่ขุดค้นพบที่เหมืองแม่เมาะ มีการจำลองช้าง 4 งา และจำลองบรรยากาศในบ่อเหมืองพร้อมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับการทำเหมืองและการกำเนิดถ่านหิน นิทรรศการเหมืองและโรงไฟฟ้า เป็นการจัดแสดงแบบจำลองเหมือง และโรงไฟฟ้า โดยใช้สื่อผสมผสานและระบบเมจิควิชั่น นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทำเหมือง การผลิตไฟฟ้า และการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. แม่เมาะและชุมชนสัมพันธ์
และเมื่อออกมาด้านนอกก็จะพบกับพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งจัดแสดงเครื่องจักรกลที่เคยใช้ในการทำเหมืองแม่เมาะในอดีต โดยจัดวางไว้ในลักษณะที่เหมือนกับการทำงานจริง พร้อมทั้งมีข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า ซึ่งเราก็จะได้สัมผัสกับการจัดพื้นที่ได้อย่างลงตัวและสวยงาม ทั้งยังมีสวนน้ำพระทัย ซึ่งเป็นการจัดพื้นที่ให้เห็นถึงการทำฝายชะลอน้ำและมีโครงการอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ให้เราได้เรียนรู้เพิ่มเติม

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการเชื้อเพลิง แผนกประชาสัมพันธ์

วันที่แก้ไขล่าสุด : 9 มกราคม 2559

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล