ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 1 หมู่ 13 บ้านทุ่งบานเย็น หย่วน เชียงคำ พะเยา 56110
0 5445 1636, 0 5445 4014
-

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์
08:00 - 18:00

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

วัดแห่งนี้มีวิหารไม้สัก ทรงไทยใหญ่แบบพม่า ความสวยงามเริ่มตั้งแต่ประตูทางเข้าวัด ซึ่งทำจากไม้สักแท้ใหญ่มาก พอเดินเข้าไปถึงวิหาร เมื่อมองขึ้นบริเวณหลังคาเมื่อมองขึ้นไปก็จะพบกับแป้นเกล็ดทรงเจตมุข และต้องเข้าไปกราบไหว้ขอพรพระประธานปางมารวิชัย ซึ่งทรงเครื่องแบบไทยใหญ่ที่สวยงามมากอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา
พิพิธภัณฑ์อู่เต็มมง ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังองค์พระประธาน ก่อสร้างเป็นวิหารไม้ทั้งหลัง ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่เก็บรักษาศิลปะวัตถุ สิ่งของ เครื่องใช้ อันมีคุณค่าที่ทางวัดได้รวบรวมไว้ รวมถึงที่มีผู้บริโภคให้ โดยจัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งบริเวณพระวิหารไม้ มาจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ เพราะผู้คนและนักท่องเที่ยวจะได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และได้มาสัมผัสศิลปะวัตถุต่าง ๆ เมื่อมาไหว้พระที่วัดแห่งนี้ และสิ่งที่เราเห็นภายในพิพิธภัณฑ์ก็จะมีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ทรงเครื่องแบบไทยใหญ่ พระเครื่องพิมพ์เก่าแก่นับร้อยองค์ คัมภีร์พระไตรปิฎก เงินตราสกุลต่าง ๆ ในสมัยโบราณและอื่นๆ อีกมากมาย ส่วนมากจะเป็นของไทยใหญ่
ภายในวิหารมีศิลปะการแกะสลัก ศิลปะการวาดเขียน และเมื่อมองบนเพดานวิหารก็จะพบกับศิลปะแบบพม่าอีกด้วย

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

วัดนันตาราม พระครูปริยัติธุราทร เจ้าอาวาสวัดนันตาราม

วันที่แก้ไขล่าสุด : 9 มกราคม 2559

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล
 

 

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน