ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร 60/1 ม.5 ทรายทอง บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 77170
08-1868-2022
-
www.aerdi.ku.ac.th/department/sithiporn/webpage/index.thm

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์
08:00 - 17:00

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม
*กรณีขอเข้าชมวันเสาร์ – อาทิตย์ กรุณาติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน

ประวัติความเป็นมา

หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร คือนักบุกเบิกการเกษตร ผู้อุทิศชีวิตเพื่อเกษตรกรรมและเกษตรกรไทย อย่างแท้จริง โดยพระองค์ได้ทรงทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสมขึ้นที่ฟาร์มบางเบิด เพื่อเป็นแบบอย่างและเป็นทางเลือกสำหรับอาชีพของชนชั้นกลางรุ่นใหม่ ต่อมาพื้นที่ดังกล่าวได้ตกเป็นราชพัสดุ ให้เกษตรกรเช่าใช้จนถึงปี 2532 ก่อนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะขอพื้นที่ฟาร์มบางเบิดมาใช้ประโยชน์เพื่อจัดตั้งสถานีวิจัยทางการเกษตร ในปี 2534 และจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานฟื้นฟูผลงานและเผยแพร่เกียรติยศของหม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร โดยมีการจัดแสดงชีวประวัติของหม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร และหม่อมศรีพรหมา รวมถึงประวัติการจัดตั้งสถานีวิจัยสิทธิพร กฤดากร และวิวัฒนาการเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการกสิกรรม และการพัฒนาสายพันธุ์ผลผลิตทางการเกษตรด้วย

มาที่นี่ต้องดู!
เหรียญรางวัลแมกไซไซ ของมูลนิธิรามอนแมกไซไซ ซึ่งได้มอบแก่หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2510 และของใช้ส่วนตัวของหม่อมเจ้าสิทธิพร และหม่อมศรีพรหมา ผู้เป็นภริยา ที่แสดงถึงความพอเพียงในการดำเนินชีวิตของท่านทั้งสองได้เป็นอย่างดี

ภูมิทัศน์โดยรอบ

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

นางสาวลลิตา น้ำเพ็ชร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่แก้ไขล่าสุด : 3 มกราคม 2559

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล