ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

41 ม.5 ถ.รักศักดิ์ชมูล ท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
(039) 319-111 ต่อ 7000, 7001
(039) 471-064
www.suanbankaewpalace.com

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์
09:00 - 16:00

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เสด็จนิวัติประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2492 รัฐบาลในขณะนั้นยังมิได้ถวายวังสุโขทัยคืน พระองค์จึงได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ วังสระปทุม และทรงมีพระราชดำริที่จะประทับในท้องถิ่นที่เงียบสงบ อากาศดี และสามารถปลูกต้นไม้ได้ จึงทรงสนพระราชหฤทัยจังหวัดจันทบุรี และทรงพบที่ดินบริเวณบ้านสวนแก้ว ตำบลท่าช้าง แห่งนี้ เป็นสถานที่มีธรรมชาติงดงาม เงียบสงบ และไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก พระองค์จึงได้ทรงกูเงินจากธนาคาร เพื่อจัดซื้อที่ดินบริเวณสองฝั่งคลองบ้านแก้วจากเจ้าของที่ดินเดิมรวมพื้นที่ 687 ไร่ แล้วพระราชทานชื่อว่า ‘วังสวนบ้านแก้ว’ โดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นที่ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่พสกนิกร ซึ่งเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินประทับครั้งแรกนั้นได้สร้างอาคารชั่วคราวเป็นเรือนไม้ไผ่หลงคามูลจาก ยังไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปา และต่อมาได้พระราชทานวังสวนบ้านแก้ว เพื่อจัดตั้งเป็นสถานศึกษา จึงนับว่าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกร จังหวัดจันทบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเป็นอย่างมาก จึงได้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ที่แสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระราชจริยวัตรสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พร้อมพระตำหนัก ใหญ่ที่ยังมีห้องต่างๆ สมบูรณ์ รวมถึงของใช้ส่วนพระองค์ที่ทางพิพิธภัณฑ์ยังคงรักษาไว้ให้สมบูรณ์ด้วย

มาที่นี่ต้องดู!
รถยนต์ส่วนพระองค์ ซึ่งใช้เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประทับที่วังสวนบ้านแก้ว

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

รถยนต์ส่วนพระองค์ ซึ่งใช้เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประทับที่วังสวนบ้านแก้ว

วันที่แก้ไขล่าสุด : 3 มกราคม 2559

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล
 

 

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน