ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถ.กำแพงเพชร – สุโขทัย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
(055) 711-921, (055) 712-528
(055) 711-921, (055) 712-528

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์
08:30 - 16:30

ค่าเข้าชม

คนไทย 10 บาท / ชาวต่างชาติ 40 บาท
รถจักรยาน 2 ล้อ คันละ 10 บา ท / รถจักรยานยนต์ 2 ล้อ และรถจักรยาน 3 ล้อ คันละ 20 บาท /
รถจักรยนต์ 3 ล้อ คันละ 30 บาท / รถยนต์ คันละ 50 บาท

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มโบราณสถานในเขตอรัญญิกของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนั้น มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น เนื่องด้วยมีโบราณสถาน 80 กว่าแห่ง รวมกลุ่มกันอย่างหนาแน่นในบริเวณที่ต่อเนื่องเป็นผืนเดียวกัน ประมาณ 2,114 ไร่ และโบราณสถานทั้งหมดล้วนเป็นของแท้ดั้งเดิม ที่แสดงถึงฝีมือและความเชื่อของ บรรพชนในยุคสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสภาพภูมิประเทศโดยรอบยังเป็นป่าธรรมชาติที่มีการอนุรักษ์ไว้ เพื่อคงบรรยากาศในอดีต ทำให้อุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้มีความสมบุรณ์มากยิ่งขึ้น จนทำให้คณะกรรมการมรดกโลกฯ (UNESCO) ประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม พร้อมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ในปี พ.ศ. 2534 โดยแบ่งเป็นเขตภายในกำแพงเมือง มีโบราณสถานที่สำคัญ คือ วัดพระแก้ว วัดพระธาตุ เขตวังโบราณ (สระมน) ศาลพระอิศวร กำแพงเมือง คูเมือง รวมถึงป้อมประตูต่างๆ และเขตนอกกำแพงเมืองหรือเขตอรัญญิก มีโบราณสถานที่เป็นวัดขนาดใหญ่น้อย รวมทั้ง 40 แห่ง วัดที่สำคัญ คือ วัดพระนอน วัดพระสี่อริยาบถ วัดสงห์ วัดช้างรอบและวัดอาวาสใหญ่ เป็นต้นมาที่ดีต้องดู!
โขนแสดงความรุ่งเรืองของเมืองกำแพงเพชร โดยมีประติมากรรมจำลอง พร้อมวิดีทัศน์อธิบายความเจริญของจังหวัดกำแพงเพชรในอดีต และการได้รับประกาศให้เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมในทุกวันนี้

วันที่แก้ไขล่าสุด : 3 มกราคม 2559

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล
 

 

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน