ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

10 ม.4 บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000
(055) 614-333
(055) 621-885

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์
08:00 - 17:00

ค่าเข้าชม

เด็ก 20 บาท / ผู้ใหญ่ 50 บาท / ชาวต่างชาติ 100 บาท

ประวัติความเป็นมา

พิพิธภัณฑ์สังคโลกแห่งนี้ ก่อตั้งโดย คุณดำรง และคุณกุศล สุวัฒน์เมฆินทร์ สองสามีภรรยา ผู้รักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยโบราณ ด้วยการเก็บสะสมเครื่องสังคโลกมานานถึง 50 ปี และจัดสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เพื่อให้ประชาชนชาวไทย และชาวต่างประเทศได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของอดีต และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยด้วย โดยโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์ให้คุณค่าแก่การศึกษา ทั้งในด้านศิลปกรรม วัฒนธรรม และอารยธรรมของไทยและประเทศในเอเชียอาคเนย์เป็นการส่วนการร่วมสืบสานศิลปะไทยให้คงอยู่ต่อไปตราบชั่วลูกหลาน สื่อสะท้อนความเป็นเอเชียสู่สายชาวต่างชาติ ให้สัมผัสถึงความเจริญทางวัฒนธรรมและศิลปะที่สืบเนื่องมาช้านาน

มาที่นี่ต้องดู!
จานลายบ้านทรงไทยชิ้นเดียวในโลก ซึ่งเป็นหลักฐานให้เห็นที่อยู่อาศัยของผู้คนในอาณาจักรสุโขทัยโบราณ และตุ่มน้ำสมัยสุโขทัยสภาพสมบูรณ์ที่ใหญ่ที่สุดที่แสดงให้เห็นเทคโนโลยีในการปั้นรูปทรง เพื่อการเคลื่อนย้ายและภูมิปัญญาขงชาวไทยในอดีต ที่รู้จักการฝังตุ่มน้ำไว้ใต้ดินเพื่อให้น้ำเย็น

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

คุณ ดำรง คุณเด่งเดือน โอวาทตระกุล

วันที่แก้ไขล่าสุด : 3 มกราคม 2559

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล
 

 

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน