ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

498/12 ม.3 ถ.จรดวิถีถ่อง เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64210
ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว (055) 697-241 / สำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์ (055) 697-527, (055) 697-310
(055) 697-310
www.sukhothai-wh.com

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์
08:30 - 16:30

ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ 10 บาท / ชาวต่างชาติ 40 บาท

ประวัติความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทานพระองค์มาทรงประกอบพิธเปิดอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2531 และคณะกรรมการมรดกโลกของยูเนสโลก (UNESCO) ก็ได้ประกาศให้อุทยาน ประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เป็นมรดกโลก ลำดับที่ 574 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2534 ด้วยหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงผลงานอันล้ำเลิศทางสถาปัตยกรรมไทยโบราณเป็นประจักษ์พยานสำคัญของความรุ่งเรืองในอดีต แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญา และประวัติศาสตร์การก่อตั้งประเทศ และศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแห่งนี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานที่ให้บริการทางการศึกษาแห่งเยาวชนและผู้สนใจ โดยมีการจัดแสดงประวัติและวัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย และโบราณสถานต่างๆ ทั่วบริเวณอุทยานฯ

มาที่นี่ต้องดู!
โบราณสถานที่สำคัญ ทั้งวัดมหาธาตุ วัดศรีสวาย วัดสระศรี วัดชนะสงคราม วัดสรศักดิ์ วัดตระพังทอง รวมถึงหอพระพุทธสิริมารวิชัย ซึ่งคงความเป็นศิลปะสมัยสุโขทัยไว้อย่างสมบูรณ์

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย กรมศิลปากร

วันที่แก้ไขล่าสุด : 3 มกราคม 2559

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล