ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

บางเจ้าฉ่า โพธิ์ทอง อ่างทอง 14120
(035) 644-091
(035) 644-091
http://www.thaitambol.com

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์
07:30 - 18:00

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

พิพิธภัณฑ์นี้เริ่มขึ้นเมื่อปี 2539 – 2540 ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ซึ่งชาวบ้านบางเจ้าฉ่า ส่วนใหญ่ทำงานจักสานเป็นหลัก และได้รับผลกระทบไปด้วย จึงมีการปรับแนวคิดเพื่อพึ่งตนเองและดึงความสนใจภายนอกมาสู่ชุมชนด้วยการนำงานจักสาน ซึ่งมีเพียงกระบุง ตะกร้า และเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน มาตั้งกลุ่มกัน พร้อมค่อยๆ ปรับวิธีคิดใหม่ให้มีความดึงดูดน่าสนใจมากขึ้น ทำให้เกิดการรวบรวมข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ และต่อยอดไปในเรื่องภูมิปัญญา ด้านจักสาน จนสามารถทำเป็นสินค้าโอท็อป รวมทั้งพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร จัดตั้งโฮมสเตย์อย่างเป็นทางการมีกิจกรรม ‘รถอีแต๋นทัวร์’ ชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำน้อย ชิมผลไม้ตามฤดูกาล ชิมวิธีการผลิตเครื่องใช้ไม้ไผ่ รวมถึงท่องเที่ยวในแหล่งใกล้เคียง นับว่าที่นี่เป็นการต่อยอดสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ชุมชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงหลักฐานการใช้ไม้ไผ่ตั้งแต่สมัยโบราณ กับวิถีชีวิตชาวบ้าน ตั้งแต่เกิดจนตาย ตลอดจนเครื่องมือทำมาหากินต่างๆ ของชาวบ้านบางเจ้าฉ่า

วันที่แก้ไขล่าสุด : 2 มกราคม 2559

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล
 

 

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน