ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000
0-3240-1006,0-3242-5600
0-4535-2094
http://www.thailandmuseum.com/pranakhonkiri/history.htm

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์
09:00 - 16:00

ค่าเข้าชม

ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 40 บาท ยกเว้นค่าเข้าชมในกรณี พระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบและแขกของทางราชการ จดหมายขออนุญาต/โทรศัพท์แจ้งนัดหมายก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา 7 วันทำการ

ประวัติความเป็นมา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี หรือพิพิธภัณฑ์เขาวังเดิมเป็นพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระจอมเก้าอยู่หัวรัชการที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นบนเขาสามยอด ชื่อเขาสมน (สะหมน) หรือสมณ เมื่อได้สร้างพระนครคีรีแล้ว ได้พระราชทานนามใหม่ว่า ‘เขามหาสวรรค์’ โดยแบ่งพื้นที่การก่อสร้างพระราชวังออกเป็นสามส่วน คือยอดเขาด้านทิศตะวันตกเป็นพระมหาปราสาทและราชมณเฑียรสถาน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดพระนครคีรีแห่งนี้เป็นอย่างยิ่ง และได้เสด็จมาประทับอยู่หลายครั้ง แม้แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงปรดเช่นกัน โดยได้ใช้เป็นที่ต้อนรับแขกเมืองและพระราชอาคันตุกะอยู่เสมอ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี ตั้งอยู่ในบริเวณพระราชมณเฑียรสถาน การจัดแสดงโบราณสถานศิลปวัตถุจึงเป็นไป ตามความสำคัญของพระที่นั่งแต่ละองค์ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องเรือน เครื่องราชูปโภคและเครื่องใช้ต่างๆ จัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จฯ มาเยือนพระนครคีรี การใช้งานของหมู่พระมหามณเฑียรและพระที่นั่งต่างๆ เช่น พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ พระที่นั่ง ปราโมทย์มไหสวรรย์ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท พระที่นั่งราชธรรมสภา และหอชัชวาลเวียงชัย
โบราณสถานที่สำคัญในพระนครคีรี คือ วัดพระแก้ว ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดประจำราชวัง โดยมีโบราณสถานที่สำคัญ คือ พระอุโบสถ พระสุทธเสลเจดีย์ ศาลาลพระปรางค์แดง หอระฆัง

แผนที่

ภูมิทัศน์โดยรอบ

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

ภาพที่ 1 ห้องท้องพระโรงด้านหน้าที่ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นห้องเสวย
ภาพที่ 2 อีกมุมหนึ่งของท้องพระโรงด้านหน้า มีการจัดแสดงชุดเก้าอี้ไม้จำหลัก และมีกระจกปิด
ประตูที่เชื่อมออกไปยังด้านหลัง ซึ่งเป็นประตูที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ เจ้าอยู่หัวทรงใช้เสด็จฯ ออกว่าราชการ
ภาพที่ 3 ด้านหลังท้องพระโรง ยังสามารถสังเกตเห็นลาดพระบาทปูเป็นทางเสด็จฯ
ภาพที่ 4 ห้องบรรทม

วัตถุจัดแสดง

โบราณวัตถุ,เครื่องถ้วย,เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน,งานศิลปะ,ศิลปวัตถุ

แหล่งเรียนรู้อื่นๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

พิพิธภัณฑ์ประจำท้องถิ่นเพชรบุรี,พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ วัดใหญ่สุวรรณาราม,ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านวัดเกาะแก้วสุทธาราม

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

นายปฐม ระสิตานนท์

วันที่แก้ไขล่าสุด : 16 ธันวาคม 2558

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล
 

 

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน