ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท สนามชัย เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000
0-3553-5330, 0-3553-6100-1
0-3553-5330

วันและเวลาทำการ

พุธ - อาทิตย์
08:00 - 20:00

ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย

1. นักเรียนระดับประถม จำนวนผู้เข้าชมโดยประมาณในระยะ 1 ปีที่ผ่านมาคือ 22,749 คน
2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวนผู้เข้าชมโดยประมาณในระยะ 1 ปีที่ผ่านมาคือ 29,499 คน
3. นักเรียนระดับอุดมศึกษา จำนวนผู้เข้าชมโดยประมาณในระยะ 1 ปีที่ผ่านมาคือ 4,750 คน
4. นักวิชาการและนักวิจัย จำนวนผู้เข้าชมโดยประมาณในระยะ 1 ปีที่ผ่านมาคือ 8,338 คน
5. บุคคลทั่วไป จำนวนผู้เข้าชมโดยประมาณในระยะ 1 ปีที่ผ่านมาคือ 11,081 คน
6. นักท่องเที่ยวต่างประเทศ จำนวนผู้เข้าชมโดยประมาณในระยะ 1 ปีที่ผ่านมาคือ 126 คน
7. ภิกษุ-สามเณร จำนวนผู้เข้าชมโดยประมาณในระยะ 1 ปีที่ผ่านมาคือ 262 คน

ค่าเข้าชม

ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยว 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท เยาวชนและนักเรียน นักศึกษา เข้าชมฟรี

ประวัติความเป็นมา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี จัดตั้งขึ้นตามโครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมือง เมื่อปี พ.ศ.2538 เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรี และเพื่อสนองแนวพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ได้พระราชทานให้กรมศิลปากรเพิ่มสาขาวิชาอื่นๆ ในการจัดแสดงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
เมื่อกรมศิลปากรได้จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี เสร็จสมบูรณ์ จึงได้จัดให้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเป็นองค์ประธาน เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2546 และถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในการดำเนินงานเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย

ภูมิทัศน์โดยรอบ

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

อาคารจัดแสดงแบ่งออกเป็น 2 ชั้น การจัดแสดงนิทรรศการถาวรมีการนำสื่อการจัดแสดงประเภทต่างๆ เช่น ระบบโสตทัศนูปกรณ์และหุ่นจำลอง มาผสมผสานกับการจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ เพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อมกัน การจัดแสดงประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้
ชั้นล่าง
1 ห้องโถง
2 ห้องภูมิหลังเมืองสุพรรณ
3 ห้องเมืองยุทธหัตถี
4 ห้องคนสุพรรณ
ชั้นบน
5 ห้องบุคคลสำคัญ
6 ห้องศาสนศิลป์สุพรรณ
7 ห้องเครื่องปั้นดินเผาบ้านบางปูน
8 ห้องวรรณกรรมเมืองสุพรรณ
9 ห้องเพลงพื้นบ้านเมืองสุพรรณ
10 ห้องสุพรรณบุรีวันนี้
11 ห้องค้นคว้า

วัตถุจัดแสดง

1.ซากฟอสซิล 9.เครื่องมือเกษตร
2.เครื่องปั้นดินเผา 10.เครื่องมือประมงน้ำจืด
3.โบราณวัตถุ 11.เครื่องจักสาน
4.ศิลปะวัตถุ 12.เครื่องแต่งกาย
5.ศาสนวัตถุ พระพุทธรูปและพระเครื่อง 13.เครื่องมือทอผ้า
6.เครื่องโลหะ 14.เครื่องประดับ
7.เครื่องไม้ 15.เงินตรา
8.เครื่องเงินเครื่องทอง 16.เอกสารโบราณ
9.หุ่นจำลอง 18.อาวุธ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

พระพุทธรูป พระเครื่องและพระพิมพ์ต่างๆในห้องศาสนศิลป์สุพรรณ

การจัดเก็บ

มีการทำทะเบียนทั้งหมด

แหล่งเรียนรู้อื่นๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

1.ตลาด 100 ปี สามชุก พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนงค์จีนารักษ์
2.หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
3.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย
4.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง
5.เจดีย์ยุทธหัตถี
6.บึงฉวาก
7.วัดป่าเลไลย์

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมชื่อหัวหน้าผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ นางสาว สรัญญา สุริยรัตนกรตำแหน่ง หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี

วันที่แก้ไขล่าสุด : 15 ธันวาคม 2558

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล
 

 

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน