ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

73 ถ.เจ้าขุนเณร บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000
0-3451-2721
0-3451-0067
www.tbrconline.com

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์
09:00 - 17:00

ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย

1. นักท่องเที่ยวต่างประเทศ
2. นักท่องเที่ยวในประเทศ
3. บุคคลทั่วไป
4. นักวิชาการ นักวิจัย
5. นักเรียนระดับอุดมศึกษา
6. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
7. นักเรียนระดับประถม

ค่าเข้าชม

เด็กอายุระหว่าง 8-14 ปี 30 บาท นักท่องเที่ยว 80 บาท

ประวัติความเป็นมา

Mr. Rod Beattie ได้รวบรวมวัตถุต่างๆในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และศึกษาแหล่งข้อมูลที่มาจากประสบการณ์ หนังสือ และจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในสมัยสงครามมาเป็นเวลากว่า10 ปี โดยให้ความสนใจกับเรื่องราวการสร้างทางรถไฟสายไทย – พม่าเป็นพิเศษ Mr. Rod จึงเกิดแนวความคิดที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย – พม่าขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม

แผนที่

ภูมิทัศน์โดยรอบ

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์เรื่องราวของการสร้างรถไฟสายไทย – พม่า มีคำอธิบายทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และมีภาพถ่าย วีดีโอและModel ประกอบเรื่องราวต่างๆด้วย การจัดแสดง แบ่งออกเป็น 9 ส่วนดังนี้
1. ระเบียบภาพ “ บทนำ” จัดแสดงเรื่องราวเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นขยายอำนาจเข้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2. ระเบียบภาพ 2 “การออกแบบและการก่อสร้าง” จัดแสดงการออกแบบทางรถไฟ การสะสมกำลังคน มีModelรถไฟและการฉายสไลด์ให้ชม
3. ระเบียบภาพ 3 “สภาพภูมิศาสตร์ของทางรถไฟ “จัดแสดงเส้นทางจำลอง 3 มิติเป็นระบบไฟฟ้าและประมวลภาพแสดงส่วนต่างๆของรถไฟ
4. ระเบียบภาพ 4 “สภาพชีวิตในค่ายเชลยศึก” จัดแสดงภาพและสไลด์ที่แสดงให้เห็นถึงความยากลำบากในค่ายเชลยศึก มีสิ่งของที่เก็บสะสมจากค่ายสงคราม
5. ระเบียบภาพ 5 “ ด้านการแพทย์ “ จัดแสดงด้านการแพทย์และโรคร้ายต่างๆ การประดิษฐ์สิ่งของนำมาใช้ในการรักษา ที่เกิดขึ้นในช่วงสงคราม
6. ระเบียงภาพ 6 “ ค่าของสงคราม” แสดงสรุปยอดผู้เสียชีวิต
7. ระเบียงภาพ 7 “ การปฏิบัติการของทางรถไฟ” จัดแสดงทางรถไฟที่เสร็จแล้วและภาพการโจมตีตอบโต้ของพันธมิตร
8. ระเบียงภาพ 8 “ การทิ้งระเบิดและการทำลายทางรถไฟ” จัดแสดงระเบิดชนิดใหม่ล่าสุด “ สมาร์ท บอมบ์” ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และภาพแสดงการทิ้งระเบิด
9. ระเบียงภาพ 9 “ภายหลังสงครามยุติ” จัดแสดงภาพการคืนกลับสู่มาตุภูมิของพวกเชลยศึกและกรรมกร ภาพค้นหาหลุมฝังศพ ภาพการก่อสร้างสุสานสงคราม และจุดสิ้นสุดของเส้นทาง

วัตถุจัดแสดง

จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ระหว่างการสร้างทางรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ดังเช่น เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องมือแพทย์ สารคดี ภาพถ่าย อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในสงคราม ฯลฯ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

ไม่มีการคัดเลือกชิ้นที่เป็นMasterpiece

แหล่งเรียนรู้อื่นๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

1. ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
2. พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก
3. พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานช่องเขาขาด

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

ชื่อผู้ดูแลงานพิพิธภัณฑ์ : Mr. Rod Beattie ตำแหน่ง : เจ้าของ/ผู้บริหาร

วันที่แก้ไขล่าสุด : 14 ธันวาคม 2558

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล