ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนราชดำเนิน ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
0-4424-2958
-

วันและเวลาทำการ

พุธ - อาทิตย์
09:00 - 16:00

ค่าเข้าชม

คนไทย 5 บาท,ชาวต่างชาติ 10 บาท ,นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ พระภิกษุ-สามเณร ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ประวัติความเป็นมา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ถือกำเนิดจากการรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโส) อดีตพระเถระสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสุทธิจินดา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยพระองค์ได้สะสมโบราณศิลปวัตถุจากจังหวัดต่างๆ
ต่อมา ท่านได้มอบสิ่งของให้กับกรมศิลปากร เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนผู้สนใจชม ในพ.ศ.2497 กรมศิลปากรได้สร้างอาคารชั้นเดียวทรงไทยประยุกต์ขึ้น หลัง ภายในพื้นที่ของวัดสุทธจินดา จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขึ้นซึ่งนอกจากจะจัดแสดงของ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์รวบรวมไว้แต่เดิมแล้ว ยังจัดแสดงศิลปโบราณวัตถุที่ได้จากแหล่งโบราณคดี โบราณสถานในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งสิ่งของที่ประชาชนบริจาคให้เพิ่มเติมในภายหลังด้วย และตั้งชื่อพิพิธภัณฑสถานฯ ที่สร้างขึ้น เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ริเริ่มก่อตั้งว่า ‘พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์’

แผนที่

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

การจัดแสดงนิทรรศการถาวรเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีในประเทศไทยเน้นในจ.นครราชสีมา โดยจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ส่วนใหญ่เป็นโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโส) ได้มอบให้ไว้ รวมทั้งจัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นแหล่งโบราณคดี ขุดแต่งบูรณะโบราณสถานในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดใกล้เคียงและสิ่งของที่ประชาชนมอบให้ ได้แก่ ภาชนะดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์รูปแบบต่างๆ เครื่องมือเครื่องใช้สำริด กลองมโหระทึกสำริด ศิลาจารึก พระพุทธรูปในสมัยต่างๆ ภาชนะดินเผาเคลือบสมัยลพบุรี เครื่องถ้วยจีน ตลอดจนศิลปะพื้นเมืองอีสานและศิลปวัตถุที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ พระเก้าอี้ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ,รัชกาลที่ ๖ และรัชกาลปัจจุบันประทับเมื่อครั้งเสด็จประพาสจ..นครราชสีมา

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

วันที่แก้ไขล่าสุด : 13 ธันวาคม 2558

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล