ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

หมู่ที่ 5 เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี 76140
0-3256-1200
0-3256-1325
www.khao-yoi-minicip.org

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์
08:30 - 17:15

ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย

1) บุคคลทั่วไป
2) นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
3) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
4) นักท่องเที่ยวภายในประเทศ
5) นักท่องเที่ยวต่างประเทศ

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม จดหมายขออนุญาต/โทรศัพท์แจ้งการนัดหมาย

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ
ก่อตั้งโดยชาวบ้านร่วมมือกับเทศบาลตำบลเขาย้อย พัฒนาจากที่สารธารณะเปล่าประโยชน์มาเป็นแหล่งรวบรวมวัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทยทรงดำ และสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านมีทั้งนิทรรศการที่ให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป รวมถึงโฮมสเตย์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับบรรยากาศ กลิ่นอายและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยทรงดำได้จากสถานที่จริง
ภายในพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงนิทรรศการประวัติและวิวัฒนาการลำดับเรื่องราวการอพยพมาอยู่ในประเทศไทยของชาวไทยทรงดำ, กลุ่มชนเผ่า,จัดแสดงเรือนที่พักอาศัย,เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และเครื่องแต่งกายของชาวไทยทรงดำ,วัฒนธรรมและประเพณี จัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรมของชาวไทยทรงดำ เช่น พิธีเสนเรือน พิธีแต่งาน พิธีทำศพ การเอิ้นดอน และฟ้อนแคน

แผนที่

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

การจัดแสดงนิทรรศการถาวร
1) ประวัติและวิวัฒนาการ ลำดับเรื่องราวการอพยพมาอยู่ในประเทศไทยของชาวไทยทรงดำ
2) กลุ่มชนเผ่า จัดแสดงเรือนที่พักอาศัย เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และเครื่องแต่งกายของชาวไทยทรงดำ
3) วัฒนธรรมและประเพณี จัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรมของชาวไทยทรงดำ เช่น พิธีเสนเรือน พิธีแต่งงาน พิธีทำศพ การอิ้นดอน ฟ้อนแคน เป็นต้น

วัตถุจัดแสดง

เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน,เครื่องมือทอผ้า,หนังสือผลงานวิจัยเกี่ยวกับชาวไทยทรงดำของอาจารย์ถนอม คงยิ้มละมัย,เครื่องแต่งกายและผ้าทอ

การจัดเก็บ

มีการทำทะเบียนวัตถุทั้งหมด

แหล่งเรียนรู้อื่นๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

โบสถ์ไม้แกะสลักวัดกุฏิ,ถ้ำเขาย้อย

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

คุณกาญจนา เพ็ญสุวรรณ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วัฒนธรรมฯ เทศบาลตำบลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

วันที่แก้ไขล่าสุด : 25 พฤษภาคม 2559

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล
 

 

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน