ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

หมู่ที่ 5 บ้านโพงพาง หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร 86120
0-7755-8144-6
0-7755-8145
http://www.dnp.go.th

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์
08:00 - 16:00

ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย

1) บุคคลทั่วไป
2) นักท่องเที่ยวในประเทศ
3) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
4) นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
5) นักท่องเที่ยวต่างประเทศ

ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท จดหมายขออนุญาต/โทรศัพท์แจ้งการนัดหมายก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา 7 วันทำการ

ประวัติความเป็นมา

ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และความเหมาะสมหลายประการ สำนักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จึงได้มีหนังสือเชิญชวนให้กรมป่าไม้ ร่วมเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำผังเมืองชุมพร เมื่อปี พ.ศ. 2529 และดำเนินการสำรวจสภาพทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดชุมพร ผลการสำรวจปรากฏว่า จังหวัดชุมพรมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย เช่น ป่าชายเลน ป่าไม้ สัตว์ป่า สัตว์ทะเล แนวปะการัง ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ และสภาพธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นชายหาดและเกาะทียังคงความงดงามสมควรจะได้มีการกำหนดพื้นที่บริเวณที่เหมาะสม เพื่อประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และคุ้มครอง ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการนันทนาการของประชาชน และเป็นแหล่งความรู้เพื่อประโยชน์ในการวิจัยในเชิงวิชาการ และการเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 กรมป่าไม้สั่งการให้กองอุทยานแห่งชาติ (เดิม) ดำเนินการสำรวจเพิ่มเติม เพื่อเตรียมการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ กองอุทยานแห่งชาติได้จัดตั้งสำนักงานชั่วคราวบริเวณลานชมวิวเขาเจ้าเมืองในระยะนี้ใช้ชื่อว่า “อุทยานแห่งชาติหาดทรายรี” และดำเนินการต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2540 จึงได้ย้ายที่ทำการชั่วคราวมาอยู่ที่บริเวณปากคลองท่าจระเข้และดำเนินการต่อเนื่องมา กระทั่งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 จึงได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติอย่างสมบูรณ์ตาม “ พระราชกฤษฎีกากำหนดที่ดินป่าเลนอ่าวทุ่งคา ป่าอ่าวสวี และเกาะต่าง ๆ ในท้องที่ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว ตำบลปากน้ำ ตำบลท่ายาง ตำบลหาดทรายรี ตำบลทุ่งคา ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร ตำบลวิสัยใต้ ตำบลด่านสวี ตำบลท่าหิน อำเภอสวี ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ” โดยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับพระราชกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 9ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร”

แผนที่

ภูมิทัศน์โดยรอบ

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

ภายในศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจะมีห้องนิทรรศการจัดแสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร อาณาเขต แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจรวมไปถึงระบบนิเวศที่สำคัญภายในอุทยานฯ
การจัดแบ่งเรื่องราวเป็นส่วนต่างๆ จำนวน 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
ส่วนที่ 2 แหล่งท่องเที่ยว
ส่วนที่ 3 เอกลักษณ์ของท้องถิ่น
ส่วนที่ 4 ระบบนิเวศ

วัตถุจัดแสดง

ซากฟอสซิล, กระดูกสัตว์

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

ชื่อวัตถุ: วาฬบรูด้า
ประเภท: กระดูกสัตว์ กำหนดอายุ: -
คำบรรยาย: วาฬบรูด้า เป็นวาฬขนาดกลาง ในกลุ่มของวาฬบาลีน (Baleen Whale) จึงใช้แผ่นกรองบาลีน (Baleen plates) ในการกรองอาหารซึ่งมักเป็นสัตว์ขนาดเล็กๆ ออกจากน้ำทะเลขนาด 11.5-14.5 เมตร 12-20 ตัน ปลาชนิดนี้มีการแพร่กระจายพบได้ในบริเวณน่าน้ำเขตร้อน ทั้งที่ห่างฝั่งและริมฝั่ง แพร่กระจายตั้งแต่อฟริกาใต้ ศรีลังกา อินโดนีเซีย ญุ่ปุ่น ฟิจิ ออสเตรเลียตะวันตกและประเทศไทย ทั้งฝั่งอ่าวไทย ฝั่งอันดามัน และในน่านน้ำของจังหวัดชุมพร เคยพยเห็นอยู่เป็นประจำ อย่างเช่นใน ปี พ.ศ. 2541 ก็มีปลาวาฬบรูด้ามาเกยตื้น

การจัดเก็บ

มีห้องคลังเก็บวัตถุโดยเฉพาะ

แหล่งเรียนรู้อื่นๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

นายพรชัย เพชรพิมพ์พันธ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

วันที่แก้ไขล่าสุด : 21 มกราคม 2559

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล