ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

164 หมู่ 3 บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000
0-3465-4058
034 654 058

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์
09:00 - 16:00

ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย

1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
2. บุคคลทั่วไป
3. นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
4. นักเรียนระดับประถมศึกษา
5. นักท่องเที่ยวในประเทศ
6. นักวิชาการ/นักวิจัย
7. นักท่องเที่ยวต่างประเทศ

ค่าเข้าชม

คนไทย 10 บาท,ชาวต่างชาติ 30 บาท

ประวัติความเป็นมา

ในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ระหว่างปีพ.ศ. 2484 – 2488 กองทัพญี่ปุ่นต้องการยึดประเทศพม่าจึงสร้างทางรถไฟจากสถานีชุมทางหนองปลาดุกผ่านจังหวัดกาญจนบุรี เลียบริมแม่น้ำแควน้อยไปยังด่านเจดีย์สามองค์ เพื่อออกสู่เมืองมะละแหม่งประเทศพม่า ในระหว่าง พ.ศ. 2486 – 2487 เชลยศึกผู้หนึ่งจากประเทศอินโดนีเซียชื่อ Dr.H.R VAN HEEKEREN นักโบราณคดี ชาวฮอลันดา ได้พบเครื่องมือหินจำนวน 8 ชิ้น บริเวณสถานีรถไฟ เมื่อสงครามยุติจึงนำเครื่องมือหินที่พบไปศึกษาที่พิพิธภัณฑ์พีบอดี้ ( Peabody Museum) มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้ทราบว่าเป็นเครื่องมือหินกะเทาะสมัยหินกลาง (Mesolithic) และขวานหินขัดสมัยหินใหม่ (Neolithic)
ต่อมาในพ.ศ. 2499 ศาสตราจารย์โมเวียส ได้ส่งศิษย์ชื่อ คาล.จี.ไฮเดอร์ ทำการสำรวจร่วมกับศาสตราจารย์ชิน อยู่ดี จากบริเวณบ้านเก่า จนถึงตำบลวังโพ รวมระยะทางประมาณ 26 ก.ม. และสำรวจ “ แหล่งนายบางนายลือ ” พบเครื่องมือเครื่องใช้ยุคก่อนประวัติศาสตร์จำนวนมากเช่นกัน ในระหว่างพ.ศ. 2503 – 2505 ดังนั้นกรมศิลปากรร่วมกับสถานทูตเดนมาร์กได้ทำการสำรวจและขุดค้นแหล่งโบราณคดีต่างๆ ริมฝั่งแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรีและที่ตำบลบ้านเก่า พบโครงกระดูกมนุษย์สมัยหินใหม่จำนวน 44 โครง ในปีพ.ศ. 2507 จึงได้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ เพื่อเก็บรวบรวมโบราณวัตถุและในพ.ศ. 2515 ได้ปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการและเปิดให้ประชาชนเข้าชม โดยใช้ชื่อว่า พิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์บ้านเก่า และในวันที่ 27 สิงหาคม 2522 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาจัดตั้งเป็น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า กาญจนบุรี และในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2531 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนิน ทรงนำคณะนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษาพิพิภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า กาญจนบุรี เป็นครั้งแรก

แผนที่

ภูมิทัศน์โดยรอบ

ภาพที่ 1 บริเวณถนนด้านหน้า
ภาพที่ 2 ป้ายทางเข้าพิพิธภัณฑ์ด้านหน้า
ภาพที่ 3 ทางเข้าอาคารจัดแสดง
ภาพที่ 4 สวนบริเวณรอบพิพิธภัณฑ์
ภาพที่ 5 อาคารจัดแสดง
ภาพที่ 6 ศาลาจัดแสดง

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

แบ่งออกเป็น 8 ห้องได้แก่
ห้องจัดแสดงที่ 1 กาญจนบุรีในอดีต
ห้องจัดแสดงที่ 2 โบราณคดีบ้านเก่า
ห้องจัดแสดงที่ 3 ห้องนิทรรศการพิเศษ
ห้องจัดแสดงที่ 4 โบราณคดีจังหวัดกาญจนบุรี
ห้องจัดแสดงที่ 5 พัฒนาการสังคมก่อนประวัตศาสตร์
ห้องจัดแสดงที่ 6 โบราณวัตถุปราสาทเมืองสิงห์
ห้องจัดแสดงที่ 7 โบราณคดีในเขื่อนเขาแหลม (วชิราลงกรณ์)
ห้องจัดแสดงที่ 8 โลงไม้ขุดโบราณ

วัตถุจัดแสดง

ภาพที่ 1 เครื่องปั้นดินเผา
ภาพที่ 2 ลูกปัดและเครื่องประดับโบราณ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

ไม่มีการคัดเลือกชิ้นที่เป็นMasterpiece

การจัดเก็บ

ไม่มี

แหล่งเรียนรู้อื่นๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จ.กาญจนบุรี

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

ชื่อผู้ดูแล: นายสุนันท์ ไทรเทพยิ้ม
ตำแหน่ง: หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า กาญจนบุรี
หน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ :คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์

วันที่แก้ไขล่าสุด : 10 มีนาคม 2559

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล