ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 43/2 หมู่ 1 ถนนบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี) กม.31 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 ขุนแก้ว นครชัยศรี นครปฐม 73120
-
http://www.rayongzone.com/soontornpoo/ nakornpathom.php3

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์
จันทร์ (09:00 - 17:30) , อังคาร (09:00 - 17:30) , พุธ (09:00 - 17:30) , พฤหัสบดี (09:00 - 17:30) , ศุกร์ (09:00 - 17:30) , เสาร์ (08:30 - 18:00) , อาทิตย์ (08:30 - 18:00)

ค่าเข้าชม

ชาวต่างชาติ 200 บาท ชาวไทยผู้ใหญ่ 50 บาท, พระภิกษุ มีชี นักบวช 20 บาท,นักศึกษาในเครื่องแบบ 20 บาท,นักเรียนในเครื่องแบบ 10 บาท,เด็กสูงไม่เกิน 130 ซม. 10 บาท ยกเว้น/ลดค่าเข้าชมเป็นกรณีพิเศษ ผู้สูงอายุ คนพิการ และคนด้อยโอกาส

ประวัติความเป็นมา

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยเกิดจากแรงดลใจของผู้สร้างสรรค์กลุ่มหนึ่ง นำโดยอาจารย์ดวงแก้ว พิทยากรศิลป์ ซึ่งต้องการส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทย อันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของเยาวชนในการสร้างสรรค์หุ่นขี้ผึ้งไทยตามแบบของมาดามทูโซ แต่การดำเนินงานสร้างหุ่นขี้ผึ้งต้องประสบปัญหามากมาย เช่น สภาวะอากาศของประเทศไทยไม่เหมาะสมกับการสร้างหุ่นขี้ผึ้ง เนื่องจากมีอุณหภูมิร้อน ความชื้นสูง รวมทั้งมีฝุ่นละอองมาก จึงได้รับการพยายามคิดค้นหาวัสดุอื่นที่จะนำมาใช้แทนขี้ผึ้ง กระทั้งค้นพบว่า ‘ไฟเบอร์กลาส’ มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะมีความคงทนถาวรมาก รวมทั้งให้ความรู้สึกนุ่มนวลสวยงามมากกว่าขี้ผึ้ง
หุ่นขึ้ผึ้งไฟเบอร์กลาสรูปแรก คือหุ่นขึ้ผึ้งรูปพระราชสังวราภิมณฑ์(หลวงปู่โต๊ะ อินทสุวณฺโณ) วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ และมีหุ่นขี้ผึ้งบุคคลสำคัญต่างๆ อีกมากมาย

แผนที่

ภูมิทัศน์โดยรอบ

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

วันที่แก้ไขล่าสุด : 8 ธันวาคม 2558

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล