ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนโรจนะ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 10300
0-3524-1587
0-3524-1587
http://thailandmuseum.com

วันและเวลาทำการ

พุธ - อาทิตย์
09:00 - 16:00

ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย

1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวนผู้เข้าชมโดยประมาณในระยะเวลา 1 ปี 5,000 คน
2. นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวนผู้เข้าชมโดยประมาณในระยะเวลา 1 ปี 4,000 คน
3. บุคคลทั่วไป จำนวนผู้เข้าชมโดยประมาณในระยะเวลา 1 ปี 4,000 คน4. นักท่องเที่ยวในประเทศ จำนวนผู้เข้าชมโดยประมาณในระยะเวลา 1 ปี 3,000 คน
5. นักศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวนผู้เข้าชมโดยประมาณในระยะเวลา 1 ปี 2,000 คน
6. นักวิชาการ/นักวิจัย จำนวนผู้เข้าชมโดยประมาณในระยะเวลา 1 ปี 700 คน
7. นักท่องเที่ยวต่างประเทศ จำนวนผู้เข้าชมโดยประมาณในระยะเวลา 1 ปี 500 คน
8. ภิกษุ สามเณร นักบวช จำนวนผู้เข้าชมโดยประมาณในระยะเวลา 1 ปี 300 คน

ค่าเข้าชม

ประชานทั่วไป 10 บาท ,ชาวต่างชาติ 30 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบไม่เก็บค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

ในปีพ.ศ.2499 – 2500 กรมศิลปากรได้ดำเนินการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้พบโบราณวัตถุศิลปวัตถุจำนวนมาก เช่น เครื่องทองคำ พระพุทรูป พระพิมพ์ กรมศิลปากรจึงได้ดำเนินการสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขึ้น เพื่อรวบรวมสงวนรักษาโบราณศิลปวัตถุอันล้ำค่าดังกล่าว โดยใช้เงินที่ประชาชนบริจาคและของรับพระพิมพ์ที่ขุดพบในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะเป็นการสมนาคุณจึงให้ชื่อพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินี้ว่า “ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา” เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระเกียรติและพระบรมราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) ซึ่งทรงสถาปนาวัดราชบูรณะเมื่อพ.ศ. 1967 และเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2504 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการ ต่อมากรมศิลปากรได้ปรับปรุงกิจการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา โดยสร้างอาคารเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง เป็นอาคาร 2 ชั้น และนายสุกิจ นิมมานเหมินทร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2513

แผนที่

ภูมิทัศน์โดยรอบ

ภาพที่ 1 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา
ภาพที่ 2 อาคาร1
ภาพที่ 3 สำนักงานพิพิธภัณฑ์
ภาพที่ 4 จัดแสดงวัตถุราณรอบนอกอาคาร
ภาพที่ 5 เรือนไทยริมน้ำ
ภาพที่ 6 อาคาร2

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

ภาพที่ 1 ภายในอาคารจัดแสดง
ภาพที่ 2 ส่วนจัดแสดงพระพุทธรูป
ภาพที่ 3 - 4 ภายในห้องพระบรมสารีริกธาตุ และเครื่องทอง กรุวัดมหาธาตุ
ภาพที่ 5 ทางเข้าห้องจัดแสดงพระบรมสารีริกธาตุ และเครื่องทอง กรุวัดมหาธาตุ
ภาพที่ 6 อาคารจัดแสดงสองชั้น

วัตถุจัดแสดง

โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ตั้งแต่สมัยทวารวดี – สมัยรัตนโกสินทร์ เช่น พระพุทธรูป พระพิมพ์ เครื่องใช้ในศาสนา เครื่องทอง และนอกจากนี้ยังมีเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของคนไทยสมัยก่อน

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

1.เศียรพระพุทธรูปสำริด
2.บานประตูไม้จำหลัก
3.พระสถูปทองคำ ประดับอัญมณี

แหล่งเรียนรู้อื่นๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

1. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม
2. สถาบันอยุธยาศึกษา
3. พิพิธภัณฑ์เรือไทย

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยาสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร

วันที่แก้ไขล่าสุด : 8 ธันวาคม 2558

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล
 

 

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน