ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

692 ถนนพหลโยธิน เวียง เมืองพะเยา พะเยา 56000
0-5441-0058-9
0-5441-0059
http://www.phayaonitathall.th.gs

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์
08:30 - 16:30

ค่าเข้าชม

คนไทย 20 บาท เด็ก/พระ/เณร 10 บาท, ชาวต่างชาติ 40 บาท

ประวัติความเป็นมา

ถือเป็น ‘ธรรมเนียม’ ของผู้มาเยี่ยมเยือนที่มักทำต่อๆ กันมา ณ หน้าพระพักตร์ของหลวงพ่อพุทธเศียร พระพุทธรูปหินทรายที่มีพุทธลักษณะสวยงามที่สุดตามแบบฉบับหินทรายสกุลช่างพระเยาในยุคต้นที่ได้รับอิทธิพลจากทางสุโขทัย ซึ่งถูกค้นพบที่วัดสบร่องขุย วัดร้างที่สันนิษฐานกันว่าเป็นสถานที่ถือน้ำพิพัฒน์สาบานต่อกันของพ่อขุนงำเมือง พ่อขุนมังราย และพ่อขุนรามคำแหง (พระร่วง)
ด้วยพระพักตร์ที่ช่างแกะสลักฝีมือดีแบ่งออกเป็น 3 ส่วนอย่างลงตัวพระเกศาเป็นเม็ดเรียงรายอย่างเป็นระเบียบ พระขนงโค้งเรียว พระเนตรเหลือบมองต่ำ พระโอษฐ์อิ่ม แย้มยิ้ม ดูสงบและฉายแววแห่งความเมตตา ถือเป็นหลักฐานทางประวัติสาสตร์ที่งดงามและทรงคุณค่ายิ่งปัจจุบัน หลวงพ่อพุทธเศียรประดิษฐาน ณ หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา

แผนที่

ภูมิทัศน์โดยรอบ

หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมคำ ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของวัดศรีโคมคำ บนพื้นที่ดินขนาดประมาณ 5 ไร่ ตัวอาคารเป็นอาคาร คสล. แบบล้านนาประยุกต์ สูง 2 ชั้น ผังอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยม ตรงกลางเปิดเป็นคอร์ทซึ่งจัดเป็นสวนหย่อม มีพื้นที่จัดแสดงขนาด 2,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นส่วนจัดแสดง 13 ส่วน มีห้องเก็บของ 3 ห้อง ห้องรับเสด็จ 1 ห้อง ห้องเจ้าหน้าที่ 2 ห้อง และลานศิลาจารึก 1 แห่ง อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของอาคารติดกับกว๊านพะเยา การจัดภูมิทัศน์โดยรอบจัดเป็นสวนซึ่งปลูกต้นไม้พื้นเมืองหายากหลากหลาย ประเภท มีพื้นที่ลานจอดรถ และรั้วคอนกรีตมีลวดลายสัญลักษณ์ของหอวัฒนธรรมนิทัศน์ ส่วนด้านหลังติดกับกว๊านพะเยา ทำให้สภาพภูมิทัศน์มีความสวยงาม ร่มรื่น

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

การจัดเก็บ

จัดเก็บข้อมูลโบราณวัตถุด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

คณะกรรมการบริหารหอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมคำ พระธรรมวิมลโมลี ประธานคณะกรรมการบริหาร

วันที่แก้ไขล่าสุด : 10 มีนาคม 2559

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล
 

 

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน