ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 164-166 ถนนท่าแพ ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
0-5325-2790, 0-5323-4640
-
http://www.antiqueofsiam.com

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์
00:00 - 24:00

ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย

1. บุคคลทั่วไป
2. นักท่องเที่ยวต่างประเทศ
3. นักท่องเที่ยวในประเทศ
4. นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

ตัวอาคารไม้ อายุกว่า 40 ปี เดิมเคยเป็นโรงแรม ‘ไทยเจริญ’ ต่อมาได้ปรับปรุงอาคารเป็นปูนใส่ฝ้าเพดานและเปลี่ยนชื่อมาเป็น ‘ท่าแพอินน์’ นอกจากเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวของนักท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นแหล่งโบราณวัตถุหายากที่จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม เปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้ศึกษาและเยี่ยมชม
จุดเริ่มต้นเล็กๆ จากการเข้ามาดูแลกิจการโรงแรมของครอบครัวทำให้ ‘มงคลรัฐ โอจรัสพร’ เกิดไอเดียนำของเก่ามาตกแต่งโรงแรมให้ดูแปลกตา น่าสนใจ และการที่ได้คลุกคลีกับของเก่ามากมายจนกลายเป็นความผูกพัน และเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านั้น
มงคลรัฐเสาะหาของเก่าเป็นงานอดิเรก โดยเน้นของที่สามารถหาได้ง่าย และต้นทุนต่ำ จากตัวเมืองเชียงใหม่ไปสู่บริเวณใกล้เคียงต่างอำเภอ จนในที่สุด ของเก่าที่หาได้ ไม่ได้ทำหน้าที่แค่การตกแต่งโรงแรมเท่านั้น แต่บางชิ้นบอกเล่าเรื่องราวในอดีต หลายชิ้นเป็นเหมือนตำราให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา อาทิ เครื่องปั้นดินเผา,โบราณวัตถุ หนังสือเก่า,เครื่องเขิน,เครื่องประดับ,เงินตรา (ธนบัตร/เหรียญกษาปณ์), ภาพถ่าย รวมถึงภาพยนตร์ ใบปิดโฆษณา หน้าข่าวสำคัญจากหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

แผนที่

ภูมิทัศน์โดยรอบ

ด้านหน้าโรงแรม ติดกับถนนท่าแพ บริเวณเชิงสะพานข้ามคลองแม่ข่า

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

วัตถุจัดแสดง

เครื่องปั้นดินเผา/
โบราณวัตถุ/
หนังสือ/
ของสะสม/
เครื่องเขิน/
เครื่องประดับ
เงินตรา (ธนบัตร / เหรียญกษาปณ์)/
ภาพถ่าย/
สิ่งพิมพ์ ได้แก่ ใบปิดภาพยนตร์ ใบปิดโฆษณา หน้าข่าวสำคัญจากหนังสือพิมพ์

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

นายมงคลรัฐ โอจรัสพร (ต่อ)
01-530-1651

วันที่แก้ไขล่าสุด : 10 มีนาคม 2559

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล