สัมมนาและอบรม

Museum inFocus ครั้งพิเศษ

 5 กันยายน 2561

วันที่ 13 กันยายน 2561
เวลา 13.00-18.00 น.
[ปิดรับลงทะเบียน]

Museum inFocus ครั้งที่ 13-14

 29 สิงหาคม 2561

วันที่ 6 กันยายน 2561
เวลา 13.30-15.30 / 15.30-17.30
ลงทะเบียนเข้าฟังการเสวนาฟรี

Museum inFocus ครั้งที่ 11-12

 24 กรกฎาคม 2561

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
เวลา 13.30-15.30 / 15.30-17.30
โปรดรอติดตามชมการบรรยายย้อนหลัง

Museum inFocus ครั้งที่ 9-10

 8 มิถุนายน 2561

21 มิถุนายน 2561
เวลา 13.30-15.30 / 15.30-17.30
โปรดรอติดตามชมการบรรยายย้อนหลัง

Museum inFocus Special

 8 มิถุนายน 2561

9 มิถุนายน 2561
เวลา 17.30-19.00 น.
Curator Talk เบื้องหลังนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพฯ

Museum inFocus 2018 ครั้งที่ 5-8

 14 กุมภาพันธ์ 2561

22-23 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 13.30-15.30 / 15.30-17.30