ประวัติศาสตร์ไทย

ดูทั้งหมด

ประวัติศาสตร์สุโขทัย

 27 พฤษภาคม 2563

ประวัติศาสตร์สุโขทัย

ประวัติศาสตร์อยุธยา

 27 พฤษภาคม 2563

ประวัติศาสตร์อยุธยา

ประวัติศาสตร์ธนบุรี

 27 พฤษภาคม 2563

ประวัติศาสตร์ธนบุรี

ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์

 27 พฤษภาคม 2563

ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์

ภูมิปัญญา

 27 พฤษภาคม 2563

ภูมิปัญญา

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน