Museum Academy 2022

Museum Academy 2022 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

 4 กรกฎาคม 2565

ลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมชั้นเรียนที่ https://bit.ly/3P2tPNq ภายในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม เวลา 18.00 น.

รายละเอียดโครงการ Museum Academy 2022

 10 มิถุนายน 2565

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ทาง https://bit.ly/3aLyX9D จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน