มิวเซียมสายตายาว มองการณ์ไกลเพื่อสังคมผู้สูงวัย

ประกาศผลข้อเสนอรอบตัดสิน

 5 มีนาคม 2564

ประกาศผลข้อเสนอรอบตัดสิน
Farsighted Museum
พิพิธภัณฑ์ X ผู้สูงวัย

ประกาศผลข้อเสนอรอบคัดเลือก

 4 มกราคม 2564

ประกาศผลข้อเสนอที่ได้รับคัดเลือก
พิพิธภัณฑ์ X ผู้สูงวัย
มิวเซียมสายตายาว


รายละเอียดโครงการ

 30 ตุลาคม 2563

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการเพื่อศึกษาและส่งข้อเสนอได้แล้ววันนี้ - 20 ธันวาคม 2563

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน