Museum Academy 2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก Museum Academy 2018

 11 พฤษภาคม 2561

ผู้ผ่านการคัดเลือกลงทะเบียนทางออนไลน์ภายในเวลา 12.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดโครงการ Museum Academy 2018

 11 เมษายน 2561

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ทาง http://bit.ly/2H7v7al จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561