Museum Academy 2017

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก Museum Academy 2017

 10 เมษายน 2560

ผู้ผ่านการคัดเลือก Museum Academy 2017 ทุกคอร์สการอบรม กรุณาลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560

การสมัคร คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมและการคัดเลือก

 23 มีนาคม 2560

ปิดรับใบสมัคร 7 เมษายน 2560 เวลา 24.00 น. ประกาศผลการคัดเลือกผู้ร่วมชั้นเรียนวันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 12.00 น.


คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน