หนังสือ

หนังสือ เพศแห่งสยาม ประวัติศาสตร์ความหลากหลายทางเพศ (2562)

 30 เมษายน 2562

หนังสือ เพศแห่งสยาม ประวัติศาสตร์ความหลากหลายทางเพศ (2562)

หนังสือ เรื่องเล่าสองข้างราง MRT สีน้ำเงิน (2561)

 30 เมษายน 2562

หนังสือ เรื่องเล่าสองข้างราง MRT สีน้ำเงิน (2561)

หนังสือ การศึกษาในพิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง (2561)

 30 สิงหาคม 2561

หนังสือ การศึกษาในพิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง บทความจากการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ (2561)


หนังสือ นิทรรศการในกระบวนการ "พม่าระยะประชิด" (2560)

 11 ตุลาคม 2560

หนังสือถอดความคิดเบื้องหลังนิทรรศการหมุนเวียน "พม่าระยะประชิด" (2560)

หนังสือ ปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์: บทเรียนจากคนอื่น (2559)

 9 มกราคม 2561

เป็นหนังสือที่ว่าด้วยการทำงานในมิติทางสังคมของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งผู้เรียบเรียงได้คัดสรรจากต่างประเทศมาเป็นตัวอย่าง (2559)

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน