หนังสือ

หนังสือ เพศแห่งสยาม ประวัติศาสตร์ความหลากหลายทางเพศ (2562)

 30 เมษายน 2562

หนังสือ เพศแห่งสยาม ประวัติศาสตร์ความหลากหลายทางเพศ (2562)

หนังสือ เรื่องเล่าสองข้างราง MRT สีน้ำเงิน (2561)

 30 เมษายน 2562

หนังสือ เรื่องเล่าสองข้างราง MRT สีน้ำเงิน (2561)

หนังสือ การศึกษาในพิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง (2561)

 30 สิงหาคม 2561

หนังสือ การศึกษาในพิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง บทความจากการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ (2561)


หนังสือ นิทรรศการในกระบวนการ "พม่าระยะประชิด" (2560)

 11 ตุลาคม 2560

หนังสือถอดความคิดเบื้องหลังนิทรรศการหมุนเวียน "พม่าระยะประชิด" (2560)

หนังสือ ปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์: บทเรียนจากคนอื่น (2559)

 9 มกราคม 2561

เป็นหนังสือที่ว่าด้วยการทำงานในมิติทางสังคมของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งผู้เรียบเรียงได้คัดสรรจากต่างประเทศมาเป็นตัวอย่าง (2559)