Museum Links: History Materials for Schools หรือ คลังแสงประวัติศาสตร์จากงานพิพิธภัณฑ์
เกิดขึ้นเพื่อรองรับสังคมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์


วัตถุประสงค์
เพื่อขยายพรมแดนการรับรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์โลก
เพื่อรวบรวมและส่งเสริมให้เกิดการหาความรู้จากพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
เพื่อกระตุ้นให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เป็นคลังแสงออนไลน์ (online resource)

 

สำหรับทุกคน โดยเฉพาะ ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ และนักเรียน
ที่ต้องการเรียนประวัติศาสตร์เชิงลึกและเรียนประวัติศาสตร์ที่มาจากหลายปลายปากกา เนื้อหาต่างมุมมอง

 

Museum Links ฐานข้อมูลที่รวบรวมสื่อออนไลน์จากพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วโลก ที่ทุกท่านจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านปลายนิ้ว ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ไทย ถึงประวัติศาสตร์โลก ในช่วงเวลาต่างๆ ผ่านสื่อออนไลน์ อาทิ นิทรรศการเสมือน ทัวร์เสมือนจริง เกมออนไลน์ อีบุค คลังภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ
ด้วยเชื่อว่า #ประวัติศาสตร์สำคัญต่อการเรียนรู้
ให้บุคคลได้เข้าใจอดีต เท่าทันปัจจุบัน และรู้ทันการเผชิญหน้ากับอนาคต

วันที่แก้ไขล่าสุด : 27 พฤษภาคม 2563

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน