มิวเซียมสยาม เปิดรับสมัคร
ผู้สูงวัยหัวใจยังเฟี้ยว เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
“ภัณฑารักษ์วัยเก๋า เล่าเรื่องราชดำเนิน”


Play + Learn ลุยงานพิพิธภัณฑ์ ด้านการออกแบบนิทรรศการ จบแล้วได้รับประกาศนียบัตร
ความรู้ เรื่องเล่า และประสบการณ์ของท่านจะเป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการของมิวเซียมสยามในเร็ว ๆ นี้

รับเพียง 15 ท่าน หมดเขตรับสมัคร 27 มิถุนายน 2562

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 29 มิถุนายน 2562


 

กรอกใบสมัคร แบบออนไลน์ ได้ที่นี่ >>

https://forms.gle/wTTC8m6AnTYcL1sU7


 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม 

 

1. อายุ 55 ปีขึ้นไป (เกิดในปี พ.ศ. 2507 หรือก่อนหน้านั้น) และ มีสุขภาพแข็งแรง
2. สนใจเรียนรู้งานด้านพิพิธภัณฑ์ และ การออกแบบนิทรรศการ
3. สามารถเข้าร่วมทุกกิจกรรมตลอดระยะเวลาการอบรม (จำนวน 8 ครั้ง - กำหนดการอยู่ด้านล่าง)
4. มีประสบการณ์ทางตรงและทางอ้อมเกี่ยวกับ “ราชดำเนิน”
5. มีทักษะคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้แอพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และการสืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ต


 

 

วัตถุประสงค์

 

1. ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และทักษะด้านการออกแบบนิทรรศการ 
2. เปิดพื้นที่พิพิธภัณฑ์สู่การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์สังคมสูงวัยของไทย 
3. ค้นหากระบวนการทำงานที่เหมาะสมของพิพิธภัณฑ์ไทยต่อประเด็นสังคมสูงวัย


 

กำหนดการและเนื้อหาการอบรมเชิงปฏิบัติการ
"ภัณฑารักษ์วัยเก๋า เล่าเรื่องราชดำเนิน"

--------------------

ครั้งที่ 1 : วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 
● ปฐมนิเทศโครงการ 
● บรรยายเรื่อง “พิพิธภัณฑ์บันดาลใจ” โดย คุณฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร 
● บรรยายเรื่อง “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” โดย ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ 
● แลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับราชดำเนิน

 

ครั้งที่ 2 : วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 
● บรรยายเรื่อง “ราชดำเนิน” โดย รศ.ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ 
● City Tour สถานที่สำคัญ บนถนนราชดำเนิน
● อบรมเรื่อง “การออกแบบนิทรรศการเบื้องต้น” โดย คุณทวีศักดิ์ วรฤทธิ์เรืองอุไร

 

ครั้งที่ 3 : วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 
● อบรม “การถ่ายภาพเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์” โดย คุณสมิทธิ ธนานิธิโชติ และคุณสมชัย กวางทองพานิชย์ 
● ลงพื้นที่ถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ นำเสนอภาพถ่าย วิทยากรวิจารณ์ผลงาน

--------------------

ครั้งที่ 4 : วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2562 
● อบรมเรื่อง “การเขียนบทเชิงสร้างสรรค์” โดย อาจารย์สมปอง ดวงไสว และ คุณนินาท บุญโพธิ์ทอง 
● ฝึกเขียนบทผ่านภาพถ่าย วัตถุจัดแสดง วิทยากรวิจารณ์ผลงาน

 

ครั้งที่ 5 : วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562 
● อบรมเรื่อง “การผลิตสารคดีเบื้องต้นเพื่อใช้ในงานนิทรรศการ” 
● ลงพื้นที่ถ่ายทำสารคดีด้วยโทรศัพท์มือถือ ร่วมกับทีมเยาวชน

 

ครั้งที่ 6 : วันเสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2562 
● อบรม “การตัดต่อวิดีโอขั้นพื้นฐานด้วยโทรศัพท์มือถือ”

 --------------------

ครั้งที่ 7 : วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562 
● กิจกรรมบูรณาการ ทบทวนการเรียนรู้ ผ่านการเตรียมจัดนิทรรศการ 
เรื่อง “ราชดำเนินในมุมของฉัน”

 

ครั้งที่ 8 : วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2562 
● จัดแสดงนิทรรศการ นำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมอบรม 
● กิจกรรมถอดบทเรียน 
● พิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ “ภัณฑารักษ์อาวุโส”

-------------------- 


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทร. 089-753-3124 (สรวิชญ์)
senior.curators.2019@gmail.com 


 

หมายเหตุ หากท่านประสงค์กรอกใบสมัครแล้วส่งทางไปรษณีย์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้โดยคลิกลิงก์ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/file/d/1rASmyvsUgQTOiAh_p3o6JHI5-DnCwfWf/view?usp=sharing 

view8530

วันที่แก้ไขล่าสุด : 19 มิถุนายน 2562