เรื่องเล่าสองข้างราง MRT สีน้ำเงิน

Local history beside the MRT blue line

 

ชื่อเรื่อง : เรื่องเล่าสองข้างราง MRT สีน้ำเงิน

ผู้แต่ง : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

สำนักพิมพ์ : กรุงเทพฯ, สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2561

พิมพ์ครั้งที่ 1 (2561)

บรรณาธิการภาษาไทย : กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์

 

 

รายละเอียด :


ในปี 2557 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ เล็งเห็นความสำคัญของพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ จึงมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ ทำการศึกษาชุมชนและสถานที่สำคัญตามเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพง-ท่าพระ เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นที่ที่มีการทับซ้อนมาหลายช่วงเวลา ตั้งแต่ย่านหัวลำโพง เยาวราช สามยอด บ้านหม้อ มิวเซียมสยาม ปากคลองตลาด และย่านฝั่งธนบุรี

ต่อมาในปี 2561 สถาบันฯ ได้นำงานการศึกษามาจัดพิมพ์เป็นหนังสือที่สามารถใช้ค้นคว้า อ้างอิง โดยคุณสุดารา สุจฉายา ทำหน้าที่เรียบเรียงด้วยการใช้ ภาษาเขียนที่เข้าใจง่าย เพิ่มเติมแผนที่ และภาพประกอบเพื่อสื่อสารเนื้อหาให้ผู้อ่านเข้าใจได้มากขึ้น

สถาบันฯ หวังว่า หนังสือ “เรื่องเล่าสองข้างราง MRT สีน้ำเงิน” ซึ่งได้รวบรวมเรื่องราวสองข้างของทางรถไฟฟ้าสายนี้ไว้อย่างครบครัน จะเป็นประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า และสามารถใช้เป็นข้อมูลสำหรับการท่องเที่ยวเรียนรู้ย่านเก่าได้อย่างเข้าใจและลึกซึ้งยิ่งขึ้น

 

 

หากมีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์หนังสืออภินันทนาการจากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

1. ทำจดหมายขอความอนุเคราะห์

1.1 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์หนังสืออภินันทนาการ "เรื่องเล่าสองข้างราง MRT สีน้ำเงิน"

1.2 เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ และระบุรายละเอียดการขอหนังสืออภินันทนาการ

2. ส่งเอกสารมาที่ ฝ่ายวิชาการ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ มิวเซียมสยาม เลขที่ 4 ถ.สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

3. หลังจากได้รับจดหมายแล้วจะใช้เวลาดำเนินการพิจารณาและจัดส่งภายใน 2 อาทิตย์

view869

วันที่แก้ไขล่าสุด : 1 พฤษภาคม 2562