การศึกษาในพิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง บทความจากการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ 

Museum NOW! Article from Talks Presented at Academic Conferences

 

ชื่อเรื่อง : การศึกษาในพิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง บทความจากการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์

ผู้แต่ง : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

สำนักพิมพ์ : กรุงเทพฯ, สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2561

พิมพ์ครั้งที่ 1 (2561)

บรรณาธิการภาษาไทย : ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ

English part please switch language at the top (left)

 

 

รายละเอียด :


การศึกษาในพิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง : บทความจากการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ (พาร์ทภาษาไทย)
รวมบทบรรยายองค์ปาฐกในงานประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์

ปี พ.ศ. 2559 (Museum Without Walls) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2560 (Museum Education NOW!) ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
จัดโดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

 

1. มรดกวัฒนธรรมที่ปลายนิ้วสัมผัสในวันที่ "มือถือ" ครองโลก

คเซเนีย ดักซ์ฟิลด์-การ์ยากินา (Ksenia Duxfield-Karyakina)

 

2. มรดกวัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพ สนับสนุนการทำงานนอกพิพิธภัณฑ์อย่างไร

ทารา กูชาฑุร์ (Tara Gujadhur)

 

3. โปรแกรมเพื่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในพิพิธภัณฑ์ : โครงการนำร่อง ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อินโดนีเซีย

แอนดริยาติ ราฮายุ (Andriyati Rahayu)

 

4. โอกาสในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เพื่อสาธารณะ : คำแนะนำของยูเนสโกว่าด้วยการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม

เซือง บิ๊ก แห็ก (Duong Bich Hanh)

 

5. Singapore's Little Treasure และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมในสิงคโปร์

อัชมาห์ อไลอัส (Asmah Alias)

 

6. การพัฒนานิทรรศการด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีพิพิธภัณฑ์แทงญ์ ตวาน

เหงวียน ดิ๊ก ตัง (Nguyen Duc Tang)

 

7. 70 ปีหลังแนวคิด "พิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง" ของมาลโรซ์ : จากแรงบันดาลใจ-แรงสะเทือนสู่ปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์ในฟิลิปปินส์

แอนนา มาเรียน เทเรซา ลาบราดอร์ (Ana Maria Theresa Labrador)

 

8. เราสร้างพิพิธภัณฑ์เช่นที่เราเรียนรู้ : การเล่าเรื่องที่เชื่อมโยงการศึกษาและนิทรรศการ

แอนนา มาเรียน เทเรซา ลาบราดอร์ (Ana Maria Theresa Labrador)

 

9. การศึกษาทั้งภายในและนอกพิพิธภัณฑ์ : บทเรียนจากสิงคโปร์

อัลวิน ตัน (Alvin Tan)

 

10. พิพิธภัณฑ์จะเปลี่ยนชีวิตผู้คนได้หรือไม่ : ลองสำรวจศักยภาพการศึกษาในพิพิธภัณฑ์

หลิน หุ้ย เสียน (Huei-hsien Lin)

 

11. การศึกษาในพิพิธภัณฑ์ที่พัฒนาความเป็นมนุษย์

สเตฟานี ฮาร์นี (Stefano Harney)

 

 

หากมีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์หนังสืออภินันทนาการจากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

1. ทำจดหมายขอความอนุเคราะห์

1.1 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์หนังสืออภินันทนาการ "การศึกษาในพิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง บทความจากการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์"

1.2 เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ และระบุรายละเอียดการขอหนังสืออภินันทนาการ

2. ส่งเอกสารมาที่ ฝ่ายวิชาการ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ มิวเซียมสยาม เลขที่ 4 ถ.สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

3. หลังจากได้รับจดหมายแล้วจะใช้เวลาดำเนินการพิจารณาและจัดส่งภายใน 2 อาทิตย์

วันที่แก้ไขล่าสุด : 30 สิงหาคม 2561