ไผ่ เป็นพืชมหัศจรรย์ตระกูลหญ้าที่มีลำต้นตรงและเป็นปล้อง สามารถเจริญเติบโตได้เร็วในภูมิภาคเขตร้อน โดยเฉลี่ยต้นไผ่สูง 4-7 เมตร ภายใน 1 ปี และมีความแข็งแรง/ ยืดหยุ่นสูง อีกทั้งยังเป็นพืชที่มีสีผิวเปลือกที่เงางาม

ไผ่เป็นไม้สารพัดประโยชน์ที่มนุษย์รู้จักนำมาใช้งานได้ในทุกส่วน เช่น ลำต้นตรงสามารถใช้ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย หรือนำมาใช้จักสานทำเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ของเล่น ส่วนปล้องกลวงของต้นไผ่สามารถนำมาใช้เป็นกระบอก รางน้ำ ท่อน้ำ รวมถึงทำเครื่องดนตรี

 

วันที่แก้ไขล่าสุด : 22 กรกฎาคม 2559

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน