หนังสืออ่านเสริมความรู้ 2 ภาษาในชุด “ค้นหาตัวตน”


 

ชุดหนังสือมีจำนวน 3 เรื่อง ได้แก่  มโหระทึก: กลองศักดิ์สิทธิ์ 3,000 ปี  โบราณคดี: นักสืบไขปริศนาแห่งอดีต และ         เรือนไทย: ภูมิปัญญาแห่งสถาปัตยกรรมซึ่งหนังสือสองภาษา (ไทยและอังกฤษ)

 

ชุดหนังสือทั้ง 3 เรื่อง เป็นองค์รวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับตัวตนทางวัฒนธรรมของคนไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เหมาะสำหรับกลุ่มเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายในสถาบันการศึกษาต่างๆ ใช้อ่านเสริมความรู้นอกเวลา เพื่อความรู้ความเข้าใจถึงรากเหง้า หรืออัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยที่มีทั้งความเหมือนและความแตกต่างที่มีร่วมกันในภูมิภาคนี้

 

 

วันที่แก้ไขล่าสุด : 5 มิถุนายน 2559