เกมก่อร่างสร้างเรือนไทย


 

1.หลังคาเรือนไทยภาคกลางทำไมต้องหน้าจั่ว?
ด้วยสภาพภูมิอากาศในเขตภาคกลางเป็นแบบร้อนชื้นมีฝนตกชุก ช่างไทยจึงออกแบบหลังคาให้มีลักษณะรูปทรงจั่วสูงเพื่อช่วยในการระบายอากาศภายในให้หมุนเวียนถ่ายเทได้ดี เย็นสบายไม่ร้อน ความลาดเอียงของหลังคาช่วยให้น้ำฝนไหลระบายได้อย่างรวดเร็ว ไม่ขังซึม หลังคาหน้าจั่ว เป็นเอกลักษณ์บ้านเรือนไทยที่แสดงถึงความสวยงามอ่อนช้อยของปั้นลม และตัวเหงาที่ใช้ปิดแนวกระเบื้องหลังคาให้เรียบร้อยและกันลมพัดกระเบื้องปลิว
2.เสาบ้านเรือนไทยสู้น้ำท่วม
จากสภาพภูมิประเทศพื้นที่ภาคกลางเป็นที่ลุ่มมีน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก บ้านเรือนไทยจึงต้องตั้งเสาสูงเพื่อยกพื้นเรือนหนีน้ำท่วม และในสภาพปกติพื้นที่บริเวณใต้ถุนยังใช้เป็นพื้นที่ใช้สอยในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย
ลักษณะของเสาเรือนมักใช้ไม้ทั้งต้นเนื่องด้วยมีความแข็งแรงและรับน้ำหนักได้ดี โดยช่งจะใช้วิธีเอนปลายเสาเข้าด้านในสอบเข้าหากัน เพื่อช่วยในการถ่ายเทน้ำหนักของตัวเรือนมายังพื้นดิน ความเอียงของเสายังทำให้ตัวเรือนมีความมั่นคงแข็งแรง ช่วยต้านกระแสลมหรือกระแสน้ำได้อีกด้วย
3.มหัศจรรย์ฝาปะกนเรือนไทย ไม่ใช้ตะปู
รูปแบบผนังของฝาเรือนไทยภาคกลางมีลักษณะพิเศษ ฝาปะกนเป็นฝาบ้านสำเร็จรูปแสดงถึงภูมิปัญญาช่างไทยที่ได้คิดค้นวิธีการนำไม้ชิ้นเล็กๆ มาประกอบกันขึ้นเป็นผนังบ้านด้วยวิธีการเซาะร่องและสอดยึดกันอย่างเป็นระบบ ผนังแต่ละด้านนำมาประกอบเข้ากับโครงตัวเรือน ยึดติดด้วยเดือยไม้และถอดประกอบได้เป็นชิ้นส่วน สะดวกต่อการปลูกสร้างและขนย้าย โครงสร้างของผนังมีคุณสมบัติยืดหยุ่นเนื่องจากประกอบกันขึ้นจากไม้ชิ้นเล็กๆ และยังช่วยระบายอากาศได้ดี ส่วนฝาเรือนแบบขัดแตะจะใช้ไม้ไผ่มาสานขัดกันเป็นฝาผนังทำให้ผนังมีช่องว่างและความโปร่ง นิยมใช้เป็นฝาผนังเรือนครัวเพื่อระบายควันและหมุนเวียนอากาศ
4.ทำไมต้องใช้กระเบื้องมุงหลังคา?
หลังคาบ้านเรือนไทยมีลักษณะลาดชันและอ่อนช้อย การมุงหลังคาจำเป็นต้องใช้กระเบื้องขนาดเล็กวางเรียงเป็นแถวและซ้อนเหลื่อมกันเพื่อให้น้ำหนักของกระเบื้องกดทับ เสริมความแข็งแรงไม่ให้เลื่อนหลุดและช่วยให้น้ำฝนไหลผ่านได้ดี การใช้กระเบื้องมามุงหลังคาบ้านนอกจากแข้งแรงทนทานแล้วยังแสดงถึงสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้ที่เป็นเจ้าของเรือนได้อีกด้วย

วันที่แก้ไขล่าสุด : 25 พฤศจิกายน 2558

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน